img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2024-02-25
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
(2024-03-19)  (Redigerad: 2024-03-20)
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 25 februari 2024

Närvarande: Pia Hedberg (via Zoom), Uta Körner, Lars Blomén, Peter Gustavsson, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa, KG Gokisvari.
Adjungerade: Lennart Johansson och Rolf Ronestjärna

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

§4 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

§5 Kassörens rapport.
Kassören har besökt banken med protokollet från det konstituerande mötet efter stadgeändringen. Banken skall höra av sig när kassören kan återvända för signering.
Byalagsbidraget om 6000kr som mottages från kommunen är avsedd för Parlamentet generellt och inte öronmärkt för någon särskild arbetsgrupp.

 

§6 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom. ¨

 • Hemsidan: Önskemål om att förnya hemsidans utseende har lett till att modernisering av hemsidan står med som en punkt i utvecklingsplanen. Parlamentet anser det av yttersta vikt att bevara innehållet och funktionerna som finns på hemsidan, och endast förändra utseendet. I projektet Boteå året runt som drivs av BUG med adjungerade (även kallade Katalysatorgruppen) finns utrymme för digital marknadsföring. BUG får därför i uppdrag att ta med sig frågan om hemsidans förnyelse till Katalysatorgruppen, och eventuellt inkludera detta i projektet.
 • Botebladet: Det senaste numret har landat i bygdens brevlådor, och nästa presstopp är 1/6.
  Vår tidning är en värdefull del i vår bygd och bidrar bland annat till att bilda gemenskap över det relativt vidsträckta geografiska område som är Boteå. Boteåparlamentet anser det av yttersta vikt att stötta och att tillvarata de ideella krafter som gör tidningen möjlig. Chefredaktören flaggar för att det är svårt att engagera bygdens invånare att ställa upp på bland annat Porträttet och Signerat.
  Alla ledamöter kommer arbeta generellt för att uppmuntra till engagemang för vår tidning. Utöver detta kommer Ordföranden nu att stå för den uppsökande verksamheten genom att ringa och tillfråga bygdeinvånare, så att chefredaktören kan fokusera på allt annat det innebär att producera tidningen. Försöket utvärderas på kommande möte.
 • Biblioteket: Biblioteket håller författarafton 18 mars klokcan 18.30 i sockenstugan, mer info läggs ut på hemsidan.
 • Hantverksmässan: Drivs i Sunnersta folkets hus regi. Datum är satt för vårens hantverksmässa. 5 maj klockan 12-15.

§7 BUG

 • Katalysatorprojektet/Boteå året runt: Intresseanmälan har skickats in, och efter en muntlig presentation på Leader Höga Kustens styrelsemöte den 8 februari har Katalysatorgruppen nu fått grönt ljus att fortsätta genom att lämna in en så kallad skarp ansökan, som skall vara inlämnad senast 22 mars. Projektet har döpts till Boteå året runt.
 • Minigolfbanor: Inom projektet Boteå året runt ämnar Katalysatorgruppen sätta upp en minigolfbana i närheten av Undroms lanthandel. Katalysatorgruppen föreslår att lanthandeln skall stå för underhåll och uthyrning av klubbor medan Boteåparlamentet innehar äganderätten av själva banorna. På det sättet blir banorna kvar i bygden och kommer byborna till gagn, medan affären får eventuella inkomster från uthyrning och också kan dra nytta av den nya mötesplats som förhoppningsvis skapas kring banorna, vilket man i förlängningen hoppas kommer öka affärens omsättning.
  Parlamentet godtog förslaget att stå som ägare på banorna, och beslutade att underteckna det nyttjanderättsavtal som kommer författas av Katalysatorgruppen.
 • Torgbord: Det föreslogs att Boteåparlamentet står som mottagare till marknadsbord som upplåts av kommunen till bygder med servicepunkter runtom i kommunen.
  Parlamentet beslöt att ansöka om fyra.
 • LEA-analys: BUG inväntar underlag från kommunen och rapporterar sedan vidare.
 • Drivkraft Sollefteå: BUG rapporterade även från kvällen som hölls 22 februari. Boteå tillsammans med de andra elva bygder som fått katalysatorpengar utbytte erfarenheter om hur pengarna nyttjats. Utöver Boteå är det en ytterligare bygd som ämnar uppväxla sina katalysatorpengar med hjälp av Leader höga kusten, andra har valt att växla upp endast med ideellt arbete eller bygdemedel, medan ytterligare andra delat ut mindre summor till föreningar.
 • Klimatrådslag: Ett klimatrådslag skall bildas i Sollefteå, och kommunen söker nomineringar till rådslaget från föreningar och företag. Vidare information kommer delas i parlamentets supertextgrupp och beslut om eventuell nominering kan tas per capsulam.

§8 Övriga rapporter.

 • Sunnersta folkets hus förening har haft möjlighet att som evenemangsarrangör delta i ett digitalt samverkansmöte i regi av kommunen. Föreningen saknar fortfarande ordförande, och har nu också behov av en revisor. Föreningen håller årsmöte den 18/3.
 • Botaton har inte kunnat hålla sina repetitioner på grund av personalbrist. Föreningen håller årsmöte 17/3.
 • Utredningen av ansvarsfrågan kring underhållet av badplatsen i Gålsjö pågår fortfarande. Ordförande och ledamöter är i kontakt med SCA och närliggande fastighetsägare. Boteåparlamentet kvarstår i sitt tidigare beslut att erbjuda underhålla badplatsen om alla berörda samtycker.

§9 Skrivelser

Årets by: Boteåparlamentet har skickat in en nominering av Undrom som årets by. Eftersom det inte passade att nominera en hel bygd, och Björkå redan mottagit priset, beslutade parlamentet den 13 februari i vår supertextgrupp att den här gången nominera Undrom, som är många boteåbors postort.

 

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

 

§ 11 Kommande möte
Planeras till 24/3, därefter 28/4. Samtliga möten på Sunnersta folkets hus, klockan 16.

§12 Mötet avslutades.

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                                                                        Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1929  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN