img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 28 januari 2007 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Rolf Ronestjärna, Maj-Britt Eriksson, Lennart Johansson, Mona Bentsen, Annika Bodin, Erik Sundberg och Märith Löfgren.

 

§ 1 Ordförande Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Lennart Johansson.

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade att prenumerationer och annonsintäkter kommit in. Strandprojektets andra omgång är färdigrekvirerat och driften är det nu helt och hållet Boteå Båt & Bad som står för.

 

§ 6 Inkomna skrivelser:

Arkivbladet från Föreningsarkivet har kommit. Dessutom inkom en redogörelse från en dag som ordnats där man redovisat ifrån de projekt som fått EU-bidrag till entreprenörskap.

 

§ 7 Rapporter från våra verksamheter:

- Deadline för nästa Boteblad är den 16 mars.

- Hus till salu-listan gicks igenom och uppdaterades.

- Butiksrådet meddelade via Mona Bentsen att Handlarn drivs vidare och att intressenter för att överta affären finns. Butiksrådet fortsätter hålla kontakt.

- Välkomstpåsar; Pia kollar med vår kontakt på kommunen vilka som flyttat in det senaste året. Rolf kontaktar Elaine för att få material att lämna över vid den intervju han ska göra med ett par nyinflyttade.

 

§ 8 Övriga rapporter:

Mona berättade om en stiftsdag den 17 februari som kommer att handla om bygdeutveckling. Hon hade även läst en rapport från Glesbygdsverket där Sollefteå hamnat på kartan som tillväxtkommun! Sedan fortsatte planeringen inför politikermötet den 11 februari klockan 18.30 på Bettans. Pia berättade om vilka politiker som kommer att bjudas in. Frågor att ta upp är bland annat mattransporter, äldreomsorg, skola/förskola/dagbarnvårdare, hyresrätter, marknadsföring av hela kommunen, prognoser och beslutsunderlag, framtiden för glesbygden, dialog och återkoppling mellan Boteåbor och kommunpolitiker m m. Rolf gör affischer som sprids i Boteå för att påminna om mötet.

 

§ 9 Valet till Boteåparlamentet ska ske i vår vid Majbrasorna i Undrom, på Rixsdan och vid Handlar´n. Till nästa gång kollar arbetsgruppen upp de som nominerats tidigare år, samt börjar kontakta föreningar för att få nomineringar. Även en nomineringslåda vid Handlar´n ska sättas upp. Antalet ledamöter och antalet möten per år diskuterades.

 

§ 10 Övriga frågor:

Just nu har projekten som pågått under en längre tid avslutats. Projektidéer kommer att efterlysas i nästa Boteblad. Tankar som kom upp på mötet var mat/miljö, ny informationsteknik m m. Rolf passade på att påminna om att man kan anmäla sig till claire.sjolander@telia.com för att få information och även för att lämna information om vad som händer inom föreningslivet i Boteå. Dessutom är det bra om vi utnyttjar Boteåbygdens hemsida mer än idag.

 

§ 11 Nästa möte är politikermötet den 11/2, och Parlamentsmöten 25/2, 25/3, 22/4 och 20 maj, samtliga klockan 18.30 på Bettans Konferenscenter.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 

Justeras

Lennart Johansson   Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1486  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN