img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2022-09-25
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2022-10-12)  

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 25 september 2022

 

Närvarande: Pia Hedberg (över Zoom), Ingrid Viking, Lars Blomén, K G Gokisvari, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa och Rolf Ronestjärna

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.
§2 Dagordningen för mötet godkändes.
§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.
§4 Ilona Nilimaa valdes till justerare.
§5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
§6 Ekonomisk rapport från kassören fanns inte att tillgå, eftersom Parlamentet inte har tillgång till sitt eget konto förrän tidigast efter Byatinget i oktober (se förra mötesprotokollet).  
 §7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
 - Biblioteket: Ett antal arbetskvällar är inplanerade framöver.
 - Botebladet: Parlamentet har fått ett muntligt förhandsbesked från Boteå med flera församlingars stiftelse, där dess ansökan om 60 000 kr, för vidare utgivning av Botebladet, beviljats.
- Butiksrådet: Lars Blomén fick i uppgift att stämma av med Butiksrådet och även kolla med butiken om det finns ett eventuellt behov av stöd.    
§8 Övriga rapporter.
- Höstmarknad och Julmarknad: En Höstmarknad i Sunnersta Folkets Hus är inplanerad till den 23/10 och dessutom en Julmarknad till den 19/11.     
§9 Skrivelser.
- Den planerade lekplatsen i Björkå: Ordförande rapporterade att hon inte hade lyckats få tag i Ulrika Bergman, angående Parlamentets undran om hur den planerade lekparken, som Parlamentet har skänkt 25 000 kr till, fortskrider. Beslut togs att skicka ett rekommenderat brev till Ulrika.

§10a Byatinget.
- Byatinget äger rum den 30/10 kl 16 i Sunnersta Folkets Hus. Direkt efter Byatinget hålls ett konstituerande möte. Beslut togs att tillfråga Per-Erik Bergstrand om denne kan tänka sig att sitta ordförande. Ordförande och Lars Blomén tog på sig att införskaffa en smörgåstårta och Ilona Nilimaa att fixa ordning kaffe och te inför tinget.
§10b Valet.
- Valet till Boteåparlamentet den 11/9 avlöpte planenligt. Sammanlagt 194 personer röstade. Två personer röstade blankt, en röst lades på en redan avliden person och en person, som inte var nominerad och som har tackat nej, fick en röst. Rösträkning sköttes av Solumsborna Göran och Eva Hällström under överseende av Rolf Ronestjärna, representerande Parlamentet.
Parlamentets nya styrelse, de närmaste fyra åren, blir enligt följande (i bokstavsordning):  Per Erik Bergstrand (Björksjön), Lars Blomén (Grillom), Peter Gustafsson (Törsta), Pia Hedberg (Holm), Uta Körner (Undrom), Ilona Nilimaa (Undrom), Fabian Ullström (Valla), Ingrid Viking (Kalknäs) och Elin Östlund (Törsta). Suppleanter: Anders Bäcksund (Grillom), Gina Bäcksund (Grillom), K G Gokisvari (Offer), Bina Morschett (Törsta), Tobias Nilimaa (Undrom) och Anne Ståhl Sellin (Undrom, suppleant på egen önskan).
§11 Övriga frågor.
- Rolf Ronestjärna, som efter drygt 21 år lämnar Parlamentet efter Byatinget, tackade de församlade för den givande tiden tillsammans och för ett synnerligen gott och trevligt samarbete under åren.
§12 Nästa möte, som blir Byatinget, hålls den 30/10 kl 16 i Sunnersta Folkets Hus.
§13 Mötet avslutades.

 

Rolf Ronestjärna, sekreterare                        Ilona Nilimaa, justerare             

 
 
Till sidans topp
6/1860  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN