img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2022-05-22
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
(2022-05-27)  

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 22 maj 2022


Närvarande: Pia Hedberg (över Zoom), Ingrid Viking, K G Gokisvaari, Tobias Nilimaa, Nicole Broekema,
Peter Gustafsson (över Zoom) och Rolf Ronestjärna (över Zoom)


§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.
§2 Dagordningen för mötet godkändes.
§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.
§4 Tobias Nilimaa valdes till justerare.
§5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§6 Ekonomisk rapport från kassören fanns inte att tillgå.
§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
- Biblioteket: Den 12/5 hölls en författarafton i Boteå Sockenstuga med författaren och krönikören
Gregor Flakierski. Besöket kostade inget, men biblioteket inhandlade istället hans böcker.
- Botebladet: Sekreteraren, och tillika tidningens redaktör, har efter beslut i Parlamentet ansökt om ett
bidrag på 60 000 kr från Boteå med flera församlingars stiftelse för att möjliggöra fortsatt utgivning av
tidningen. Ansökan kom senare att ökas på till 100 000 kr p g a information om att det inte längre finns
speciellt mycket medel kvar i fonden.
Boteå Byavakt har kostnadsfritt delat ut Botebladet till bygdens hushåll sedan sommaren 2016.
Eftersom Parlamentet känner en stor tacksamhet till byavakten, för deras fina insats, beslutade man i
mötet att retroaktivt betala ut en milersättning på 5 000 kr. Ett belopp som tillnärmelsevis inte täcker de
bensinkostnader som tidningsutdelningen har medfört för byavakten, men som dock kan ses som ett
litet tecken på Parlamentets uppskattning.
- Välkomnande av nyinflyttade: Den frivilliga gåvan på 2 460 kr, som togs upp i samband med Kakfrossan

den 9/4, har förmedlats till Röda korset och deras hjälpverksamhet i Ukraina.
§8 Övriga rapporter.
- Parkeringsskylt i Gålsjö Bruk: Den nya parkeringsskylt vid Gålsjö badplats, som Parlamentet tidigare
tagit beslut om (se mötesprotokoll 30/5 och 29/8 2021), har satts upp med hjälp av Lars Blomén.
§9 Skrivelser.
- En skrivelse, om inbjudan till Landsbygdsdagen i Långsele den 27/5, hade inkommit. Nicole Broekema
anmälde sitt intresse för att eventuellt åka dit och representera bygden.
§10 Övriga frågor.
- Ett brev till Ulrika Bergman, med en förfrågan om hur arbetet med den planerade lekparken i Björkå
fortgår, godkändes.
- Mötet tackade nej till en förfrågan om att ansvara för fikat i samband med det planerade stormötet i
Björksjöns Folkets Hus den 1/6.
- Samtalade om höstens val till Boteåparlamentet. Nio personer av den nuvarande styrelsen, bestående av
tolv personer, har hittills sagt sig vara beredda att kandidera vid valet i september. Det behövs dock fler
nomineringar och där uppmanades den nuvarande styrelsen till att hjälpas åt att ragga fler kandidater.
§11 Nästa möte bestämdes till den 28/8 kl 16 i Sunnersta Folkets Hus.
§12 Mötet avslutades.

 


Rolf Ronestjärna, sekreterare                                           Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1846  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN