img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 31 augusti 2014 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Birgitta Byman, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Magnus Nordenmark, Samuel Pettersson, Rolf Ronestjärna, Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking. Deltog gjorde även Ulrika Bergman.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat och passade på att gratulera Laila Lindholm i efterskott.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören har inte lämnat någon rapport till detta möte.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Har anordnat författarkväll med Bo Holmberg i Para hembygdsgård den 2 juli 18:30. 45-50 personer var med om en trevlig och lyckad kväll. Artikel kommer i Botebladet och även Nord Sverige var där och intervjuade. Det har anlänt en läsplatta till biblioteket och nya böcker kommer att beställas.

Botebladet: Nytt nummer på gång om ungefär en vecka.

Butiksrådet: Lördagen den 30 augusti var det lanthandelns dag. På plats var flera partier, LRF, Emil Assergård sjöng, det var loppis och lite hantverk till salu. Trevligt arrangemang!

Föreningssamverkan: Strandfesten har ännu inte utvärderats klart.

Hemsidan: Fyll på med allt som kan läggas ut. Samuel fortsätter med kvalitetssäkringen av att föreningarna har lösenord och kontaktpersoner som är uppdaterade.

Hus till salu: Alla på mötet diskuterade både hus till salu och sålda hus.

Hantverksmässan blir den 1 november på Sunnersta Folkets Hus mellan 11 och 14. Annons kommer i Botebladet och Laila annonserar även på webben.

 

§ 7 Övriga rapporter. Boteå Båt och Bad har fått 25 000 kronor i bidrag från Leader för åtgärder vid stranden.

Asylboendet vill ha hjälp med att hitta ett alternativt sätt att förmedla ut det som bybor och andra vill skänka till de asylsökande. Att lämna dit har inte fungerat optimalt. Ingrid Viking fick i uppdrag att diskutera med både de lokala eldsjälarna och andra grupper i Sollefteå kommun om hur vi bäst ska kunna hjälpa till.

 

§ 8 Byatinget i oktober diskuterades. Annonsering kommer att ske i Botebladet och affischer ordnar Rolf. Pia börjar skriva på verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan. Skicka gärna henne rapporter från de olika gruppernas aktiviteter.

 

§ 9 Övriga frågor: Vad är kommunens vilja när det gäller Vallänges framtid? En enhet i kommunen ska kallställas, det är beslutat. Kan det bli Vallänge? Försäljning av fastigheten har varit uppe till beslut hos Solatum. Rolf kommer att ställa frågor till ordföranden i vård- och äldrenämnden och skriva en artikel i Botebladet. Insändare i tidningen, öppet möte med politiker och berörda tjänstemän och även namninsamlingar diskuterades som andra sätt att uppmärksamma frågan. Magnus Nordenmark och Ulf Lhådö lovade ta tag i några av dessa insatser.

 

§ 10 Kommande möten: Datumen blir 21/9, byating den 26/10 och det sista mötet för året blir den 23/11. Tid 16:00 och plats Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet och önskade alla en skön sommar.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1496  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN