img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2019-05-12
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2019-05-22)  (Redigerad: 2019-09-03)
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 12 maj 2019

Närvarande: Per-Erik Bergstrand, Ingrid Viking, Ilona Nilimaa, Nicole Pieren-Broekema, K G Gokisvaari, Rolf Rone­stjärna och Tobias Nilimaa (var med en stund på slutet).

 

§1 Mötet öppnades.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Per-Erik Bergstrand tog på sig ordförandeskapet vid ordinarie ordförandes frånvaro.

§4 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.

§5 Ilona Nilimaa valdes till justerare.

§6 Föregående mötesprotokoll, från mötet den 28/4, gicks igenom och godkändes. Ordinarie ordförande Pia Hedberg hade också tagit del av protokollet och godkänt det.

§7 Skrivelser.
- Till Parlamentsmötet den 28/4 hade det inkommit en bidragsansökan till Parlamen­tet på 25 000 kr från Boteå Utvecklingsgrupp avseende uppförandet av en lekpark i Björkå. Mötet såg positivt på ansökan, men det uppstod en viss osäkerhet när det gällde den framtida ägar- och ansvarsfrågan för lekparken. Ordförande Pia Hedberg fick därför i uppgift att kolla upp det juridiska. Efter att ha tillfrågat två personer, med kunskap och insikt på området, fick hon som svar att det vore olämpligt att Parlamentet och Boteå Utvecklingsgrupp skulle stå som ägare för lekparken. Istället föreslog man att Ulrika Bergman, ägare av Fik i Butik i Björkå och på vars tomt lekparken är tänkt att placeras, borde stå som ägare av lekparken och därför också vara den som ansöker om medel till den.
Mötet beslöt enhälligt att gå på detta förslag och att även uppmana Ulrika Bergman att komma in med en ansökan. När så sker, kommer hela det ansökta beloppet att utbe­talas.
- Svar från Länsstyrelsen, angående Boteå Utvecklingsgrupps ansökan om bygdeavgiftsmedel för Gålsjö- och Björkåprojektet hade inkommit. Enligt sitt beslut beviljar Länsstyrelsen bygdemedel för högst 50 000 kr för återställandet av badplatsen i Gålsjö. Däremot beviljar man tyvärr inga medel till återställandet av det tidigare friluftsområ­det vid Björkåns utlopp.
- Svar från Sollefteå kommun, angående Parlamentets skrivelse om behovet av uppstäd­ning av bygden, hade inkommit. Miljö- och byggenheten arbetar idag på bred front för att få bukt med de ovårdade tomter och fastigheter som finns runt om i kommunen. För närvarande har man över 60 ärenden som man handlägger, men det är inget lätt arbete, eftersom förelägganden, viten och tvingande beslut oftast visar sig vara verkningslösa.
§8 Inga övriga rapporter fanns.

§9 Övriga frågor.
- Vid förra mötet beslutades det att man skulle bjuda in Butiksrådet till detta möte. Butiksrådet tackade dock vänligt nej till inbjudan, eftersom man ansåg att man för stunden inte hade något att informera om.
- Nicole Pieren-Broekema föreslog att Parlamentet skulle medverka med ett informationsbord i samband med Nationaldagsfirandet på Kalknäs skola den 6/6. Mötet beslöt att tinga ett bord och Nicole, tillsammans med Ingrid Viking och Ilona Nilimaa, tog på sig att finnas på plats och representera Parlamentet. Rolf Ronestjärna kommer också att vara där för Botebladets räkning och han tog även på sig att fixa fram lämplig information om Parlamentet som kan visas upp.
- Rolf Ronestjärna berättade att han har påbörjat en uppgradering av bygdens hemsida.
§10 Nästa möte äger rum söndagen den 25/8 kl 16, förutsatt att inget oförutsett dyker upp.
§11 Mötets avslutande.

 

Rolf Ronestjärna, sekreterare                                    Ilona Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1796  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN