img
In­for­ma­tions­si­dor för
FÖ­RE­NING­AR I BOTEÅ
logo
Foto: Quimcivit
Alla föreningar som verkar i eller har en verklig anknytning till Boteå, kan ansöka om en egen informationssida på botea.se.
Sidan kostar inget och ett formulär för ansökan finns i Huvudmenyn.
Se också vår Exempelsida: Blötmyrans Bofasta (i undermenyn).

Bo­te­web­bens fö­re­ning­s­re­gis­ter
Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Här nedan hittar du alla föreningar som har en informationssida på botea.se.

Du kommer enkelt i kontakt med den förening du vill, genom ett kontaktformulär på informationssidan.

 

Föreningarna är själva ansvariga för information, upplysningar och texter som publiceras.


 Björkå PRO
 Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
 Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
 Björ­kå­da­lens IF
 Boteå Båt och Bad
 Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
 Boteå Kör­verk­sam­het
 Boteå Sko­terk­lubb - Vi älskar att åka skoter!
 Bo­teå-S­tyr­näs LRF
 Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
 Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
 Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
 Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
 Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
 Undroms IF - Fotboll, skidor, gymnastik mm.
 
 
Till sidans topp
48/174  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN