img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 17 april 2011 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Stefan Andersson, Andreas Blomén, Lars Blomén, Pia Hedberg, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna och Kerstin Sjögenbo.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Rolf Ronestjärna berättade att han tömt bössan på Handlarn. De 900 kronor som lämnats i bössan, (pengar avsedda för Botebladet), har lämnats till kassören.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Extra årsmöte på gång då revisionsberättelsen inte kunde redovisas på förra mötet p.g.a. sjukdom. På det första årsmötet framkom bland annat att ca 700 utlån skedde förra året. Biblioteket håller öppet till midsommar. Förändringar i styrelsen samt de nyinköpta böckerna vore bra om de redovisades på hemsidan.

Botebladet: 25 maj deadline för nästa Boteblad. För Boteblad nr 30 till nr 40 har Rolf Ronestjärna vid olika reportageresor kört 78 mil och han framförde önskemål om att få ersättning med 15 kronor per mil för dessa resor. Mötet beslöt att Rolf Ronestjärna skulle beviljas ersättning för dessa 78 mil med 1170 kronor samt uppdra till kassören att betala ut denna summa. De senaste 2 utgåvorna av Botebladet har delats ut även i Styrnäs.

Boteå Bysamverkan: Bra start, stort engagemang. Polisen tacksam för all hjälp. Pengar betalas in varteftersom av byborna. Tyvärr har de inplastade skyltarna om Bysamverkan en tendens att försvinna från anslagstavlorna.

Boteå Båt och Bad: Snart ska bryggorna i. Andreas Blomén anmälde sig som frivillig att hjälpa till när det är dags.

BUG/ Lediga Hus: Undroms IF kommer att jobba vidare med förslaget om Kubbyra. Vad som i övrigt kom fram vid mötet redovisas vid nästa parlamentsmöte. Hoppe har tagit kort på lediga hus och lagt ut dem på hemsidan.

Hemsidan: Fantastiskt bra jobbat av alla inblandade. Just nu har nomineringarna och valet till Boteåparlamentet varit aktuellt med uppdatering av information så fort något nytt har hänt. Fredrik Åslund skickade med en hälsning om att sidan haft besök av 350 unika IP-adresser sedan starten den 25 mars och 465 besök har skett. Mail med positiva tillrop har kommit även från utflyttade Botebor till redaktionsgruppen. Nytt på hemsidan just nu är sökandet efter kulturskatter i form av berättelser och historier om bygden. Har ni inte varit inne förr, så ta en titt på www.botea.se och kom ihåg att lämna in evenemangstips där.

Leaderprojektet: Avslutat och inlämnat. Länsstyrelsen har fattat beslut om utbetalning av projektstöd och framöver kommer 48 265 kronor att komma in på kontot som ska täcka utgifter som funnits för arbetsinsats, telefonutgifter m.m. enligt projektplanen.

 

§ 7 Skrivelser. Långsele Lions bjuder in till det årliga Flottarrännet. Det blir inget deltagande från Boteå detta år. Vid behov av motion, delta gärna vid iläggning av bryggorna vid stranden!

 

§ 8 Valet. 23 nominerade. Affischering kommer att ske på olika anslagstavlor samt på hemsidan. Ulf Lhådö kommer att fråga fler om deltagande som valarbetare vid röstningen under lördagen vid Handlarn. Röstsammanräkning kommer att ske veckan efter, deltar gör Rolf Ronestjärna, Pia Hedberg samt Kerstin Sjögenbo. Göran Hellström blir valkontrollant. Resultatet av röstningen redovisas via affischering t.ex. på Handlarn, i Botebladets majnummer samt självklart även på hemsidan.

 

§ 9 Övriga frågor. Hoppe har hittat en hemsida för framställning av almanackor och kan ansvara för layout. Om det finns tillräckligt med foton och information så kanske det är möjligt att Boteås almanacka kommer ut även 2012. Foton kommer att efterlysas via både Botebladet i ett reportage och via hemsidan och Kerstin Sjögenbo kommer att jobba vidare med frågan tillsammans med bland annat Inga Bodin. Eventuellt blir det så att almanackan kan köpas till självkostnadspris.

 

§ 10 Kommande möten. Nästa möte den 22/5.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

 

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1526  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN