img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen 25 januari 2015 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Lars Blomén, Birgitta Blomén, Birgitta Byman, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Erik Sundberg, Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören berättade att 6 prenumerationer har kommit in, bankavgift på 750 kronor och Botebladets porto ca 2000 kronor har betalats. Biblioteket har fåt in förra årets bidrag från kommunen på 15,000 kronor.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Asylgruppen: Luciafesten med miniluciatåg var lyckad med ca 50 asylsökande och 20-25 från bygden. Fortsatta möten med svenskprat på Sunnersta i samma stora utsträckning som förut, ca 5 gånger per vecka.

Boteåalmanackan: Har levererats ut till hushållen, bra jobbat arbetsgruppen!

Biblioteket: Kommer att köpa in nya böcker under februari.

Botebladet: Presstopp den 26 februari för nästa nummer.

Hemsidan: Kom ihåg att lägga ut föreningsarrangemang, annonser mm.

Hus till salu: Diskuterades.

Välkomnande av nyinflyttade: Med Kakfrossa den 14 mars på Sunnersta Folkets Hus. Bagare efterlyses!

 

§ 7 Övriga rapporter: Den dåliga mobiltäckningen i bygden har på olika sätt uppmärksammats, bland annat genom namninsamlingar på facebook och genom att många bybor och företagare som ringer Telias Kundtjänst. Mötet hos Lars Blomén där problemet diskuterades var välbesökt och Allehanda hade bra artiklar om frågan både på webben och i tidningen. Frågan behöver lyftas ovanför operatörerna, till Post och Telestyrelsen, eller till regeringsnivå för att sätta tryck på detta glesbygdsproblem som uppkommit nu när mobiltelefonerna och andra media använder det mobila nätet på ett helt annan sätt än förr.

 

§ 8 Skrivelser: Thomas Eliasson har lämnat över ett debattinlägg om vindkraft, "Vindkraft vill vi verkligen ha det" som Pia Hedberg redogjorde för på mötet. Demonstrationer i frågan planeras den 14 februari i Ramsele och i Sollefteå i mars, håll utkik i media för närmare information.

 

§ 9 Valet. Nyval sker sista april i år för en ny period med start i augusti. Pia Hedberg kommer vid nästa möte att fråga deltagarna i Parlamentet om de kommer att ställa upp till omval. Enligt de nya stadgarna så ingår 9 ordinarie i Boteåparlamentet.

 

§ 9 Övriga frågor: Byavakt har årsmöte den 8 februari klockan18:00 på Sunnersta Folkets Hus. Besök gärna Botaton den 18 april och delta i den nationella kampanjen Klädbytardagen. Kom med 5 plagg och förnya din garderob med 5 andra! Mer om det, se hemsidan framöver. Skoterklubben har fest med tema "Pistvakt" för sina medlemmar på Sunnersta den 14/5.

 

§ 10 Kommande möten: 22 februari, 29 mars, 26 april och 24 maj. Tid 16:00 och plats Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1492  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN