img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Gunilla Johansson

2017-05-21
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
2017-02-26
2017-04-22
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2017-05-21
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
Artikel i BB
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
Artikel i Bo­teb­la­det
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2017-05-30)  

Protokoll fört vid Parlamentsmöte den 21 maj 2017

 

Närvarande: Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ingrid Viking och Ulf Lhådö

 

§1 Pia öppnade mötet.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Ulf Lhådö valdes till mötessekreterare.

§4 Laila Lindholm valdes till justerare.

§5 Föregående mötesprotokoll justerades på ett belopp från 1 631 kr till

1 613kr samt ett årtal från 2007 till 2017.

§6 Ingen kassör närvarade, därmed ingen ekonomisk rapport.

§7 Biblioteket väntar nya böcker, har fått en felleverans.

Conny Borg och Mary Jane Arvela öppnade Undroms närlivs den 20 maj. Beslut togs att Pia, Ingrid samt Rolf ska uppvakta med en blomma. Från övriga grupper fanns inget att rapportera.

§8 Ulf informerade om ställplatser vid stranden som Sollefteå kommun ska hjälpa till med. En liten varning angående Vallänge, det förekommer förhandlingar om hyran och investeringar.

§9 Deltagande vid Nationaldagsfirandet avböjdes av Parlamentet. Ansökan från Boteå Båt o Bad, om 5 000 kr (från f d Parakontot) till volleybollplan vid stranden, godkändes.

§10 På fråga angående revisor efter Bruno Bolin, så är Anders Bodin redan vald som ersättare. Pia kommer att göra nya telefon- och adresslistor.

§11 Nästa möte bestämdes till den 3/9 2017.

§12 Mötet avslutades.

 

Ulf Lhådö, sekreterare

Laila Lindholm, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1761  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2017 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2017 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
B.U.G. (BoteStartsidan
Inbrottet ho2017-02-26
Kalknäs sko pil2017-04-22
Leaderprojek pilVi står bako
Mackenprojek pil2017-05-21
Mötesprotok pil2016-10-30
Om Parlament pil2016-08-21
Vallänges f pil2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
Artikel i BB
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
Artikel i Bot
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN