img
UNDROMS IF
logo
Bild: (Egen)
Ad­ress:Bo­heds­val­len, Undrom
In­rikt­ning:Fö­re­ning­en har som än­damål att bedriva id­rotts­lig, och därmed tillhö­ran­de verk­sam­het, med särs­kild målsätt­ning att prio­ri­te­ra barn och ung­doms­verk­sam­het samt verka för bredd före elit. Fö­re­ning­en ska i sin verk­sam­het aktivt verka för en do­ping­f­ri idrott.
Vän­der sig till:Barn och ungdomar
Med­lems­av­gift:Familj 200:-, Vuxna 100:-, Barn 50:-
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Bo­heds­val­len, Kalknäs Skola
Hem­si­da:Se  Boteå­länkar / Före­ningar (i nytt fönster)
Kon­takt­per­son:Anders Bodin

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
59  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN