img
BOTEÅ BÅT OCH BAD
logo
Foto: Ulf Lhådö lånad
Verk­sam­het:Vårda och sköta badp­lat­sen samt att hyra ut båtp­lat­ser.
Vän­der sig till:Alla
Med­lems­av­gift:Per år:
Ens­kild 100:-
Familj 150:-
Hy­ra av båtp­lats (normal) 650:-
(stör­re) 800:- (med­lem­sav­gift ink­lu­de­rad)
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Ilägg­ning av bryggor 3:e helgen i maj.
Upp­tag­ning av bryggor 1:a helgen i oktober.
Med­lem­sav­giftStöd Boteå Båt och Bad genom att betala in med­lem­sav­gif­ten för 2017!

För att kunna hålla badp­lat­sen snygg och väl­kom­nan­de är vi beroende av att få in pengar till re­pa­ra­tio­ner, un­derhåll, bränsle till klip­pa­ren m. m.
Med­lem­sav­gif­ten är avgö­ran­de i det sam­man­hang­et.

Vår för­hopp­ning är att alla som bor och vistas i Bo­teå
och även tillfäl­li­ga besö­ka­re känner att badp­lat­sen är en tillgång för oss alla. Vi vore därför mycket tack­­sam­ma om ni ville stödja Boteå Båt och Bad genom att betala in med­lem­sav­gif­ten:

Familj (två eller fler i hushål­let) 150 kr.
Ens­kild 100 kr.
Be­ta­la till Boteå Båt och Bads postgiro 40 47 03-1

OBS!! Glöm inte att skriva ditt namn

Hjärt­ligt tack­!
Bo­teå Båt och Bad
Kon­takt­per­soner:Lars Arén, -

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF
  Senaste överst      Äldsta överst
 
 Upp­tag­ning av bryg­gor­na
Av: Lars Arén,  2023-09-27, ingen kommentar
 
Lördagen den 7:e oktober kl 10.00

Hej!

Dags att ta upp bryggorna!
Lördag den 7/10 kl 10.00 samlas vi vid Stranden.
Styrelsen

 

Ingen kommentar - skriv den första!   Öppna/Stäng

Till sidans topp
 
 Ilägg­ning av bryggor 2023
Av: Lars Arén,  2023-05-02, ingen kommentar
 
 Bryg­gupp­tag­ning 2022
Av: Lars Arén,  2022-10-02, ingen kommentar
 
 Ilägg­ning av bryggor 21/5 kl 10.00
Av: Lars Arén,  2022-05-03, ingen kommentar
 
 Års­mö­te 2021
Av: Lars Arén,  2021-06-28, ingen kommentar
 
 Bryg­gupp­tag­ning 2020
Av: Lars Arén,  2020-10-02, ingen kommentar
 
 Prova på att spela boule!
Av: Lars Arén,  2020-08-12, ingen kommentar
 
 Års­mö­te 2020
Av: Lars Arén,  2020-07-04, ingen kommentar
 
 Ilägg­ning av bryggor 2020
Av: Lars Arén,  2020-05-08, ingen kommentar
 
 Års­mö­te 2019
Av: Lars Arén,  2019-06-19, ingen kommentar
 
 Ilägg­ning av bryg­gor­na 2019
Av: Lars Arén,  2019-05-09 (Redigerad: 2019-05-09), ingen kommentar
 
 Bryg­gupp­tag­ning 13/10 10.00
Av: Lars Arén,  2018-10-01, ingen kommentar
 
 Spela vol­ley­boll vid badet!
Av: Lars Arén,  2018-07-11 (Redigerad: 2018-07-11), ingen kommentar
 
 Års­mö­te Boteå Båt och Bad 2018
Av: Lars Arén,  2018-06-16, ingen kommentar
 
 Ilägg­ning av bryggor 2018
Av: Lars Arén,  2018-05-16 (Redigerad: 2018-05-18), ingen kommentar
 
 Års­mö­te 2017
Av: Lars Arén,  2017-07-05 (Redigerad: 2017-07-13), ingen kommentar
 
 Med­lem­sav­gift 2017
Av: Lars Arén,  2017-05-31 (Redigerad: 2017-05-31), ingen kommentar
 
 Bilder från ilägg­ning av bryg­gor­na 2017
Av: Lars Arén,  2017-05-23, ingen kommentar
 
 Kontakt med Sol­lef­teå kommun
Av: Lars Arén,  2017-05-22 (Redigerad: 2017-05-22), ingen kommentar
 
 
 
Till sidans topp
63  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
Besök
från
141205
853
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN