img
SUN­NERS­TA FOL­KETS­HUSFÖ­RE­NING
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Ad­ress:Sun­ners­ta
Te­le­fon:070 547 45 42
Verk­sam­het:Boteå Films­tu­dio kör film varannan måndag under vår och höst.
S­pin­ning körs i käl­larvå­ning­en några gånger i veckan.
In­rikt­ning:Ut­hyr­ning av lokal för fest och möten.
Vän­der sig till:Alla.
Med­lems­av­gift:Andel 100:- gäller livet ut.
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Nej.
Kostnad hela lokalen1000:- (exkl städ­ning­).
Kostnad enbart ka­fe­te­rian500:- (exkl städ­ning­).
Kon­takt­per­soner:Tobias Nilimaa, 070-547 45 42

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Films­tu­dio
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Hem­bygds­kom­mitté
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå LRF
Boteå Sko­terk­lubb
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
62  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2022 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2022 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
Besök
från
141205
222
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Filmst
Boteå Fiskev Boteå Hembyg
Boteå Körve Boteå LRF
Boteå Skoter Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN