img
SUN­NERS­TA FOL­KETS­HUSFÖ­RE­NING
logo
Foto: Uta Körner
Verk­sam­het:Botatons tea­ter­verk­sam­het re­pe­te­rar varje tisdag, dessutom kör man 1-2 fö­reställ­ning­ar per år.
S­pin­ning körs i käl­larvå­ning­en varje onsdag och söndag.
Kakf­ros­sa anordnas varje vår.
Ett par-tre mark­na­der; såsom hant­verksmäs­sa, loppis och jul­mark­nad, anordnas varje år.
In­rikt­ning:Ut­hyr­ning av lokal för fest och möten.
Vän­der sig till:Alla.
Med­lems­av­gift:Andel 100 kr som gäller livet ut.
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Films­tu­dio, spin­ning, hant­verksmäs­sa, loppis och kakf­ros­sa.
Att hyra Sun­ner-s­ta Folkets HusVäl­kom­men att hyra Sun­ners­ta Folkets Hus för privata kalas, fö­re-­ning­smö­ten, fö­re­tags­sam­manträ­den etc.

- Hyra av hela lo­ka­len 1 500 kr/­dygn

- Hyra av halva lokalen 600 kr/­dygn

- Hyra av ka­fe­te­rian 600 kr/­dygn

- Re­gel­bun­den hyra av ka­fe­te­rian (1 gång i veckan) 250 kr/gång­

- Hyra för fö­re­ning­smö­te 200 kr/dygn

Lo­ka­len ska vara ren och städad efter hyrning. Om så inte är fallet, de­bi­te­ras man för reng­ö­ring och/el­ler even­tuell åverkan på lokalen, in­te­riör, maskiner och övrig kök­sut­rust­ning­.

- Reng­ö­ring 1 000 kr/gång­

- Vid stark fö­ro­re­ning yt­ter­li­ga­re 150 kr/­tim­me

- Åverkan efter kost­na­der


Om du vill fira hemma, men saknar bord och porslin, så hjälper vi dig gär­na.

- Lån av ett bord 100 kr

- Lån av ett bord med porslin 200 kr

Lå­na­de bord och porslin ska vara reng­­jor­da. Om så inte är fallet, de­bi­te­ras man för reng­ö­ring och/el­ler å­ver­kan.

- Reng­ö­ring­/­disk­ning 200 kr

- Åverkan efter kost­na­der

Bok­ning: 073-036 47 58
Kon­takt­per­son:Uta Körner

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
64  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN