img
EXEM­PEL­SI­DA: BLÖT­MY­RANS BOFASTA
logo
Foto: O. Teige
Ad­ress:Bätt­ring­svä­gen 37å7 på Blöt­my­ran.
Verk­sam­het:Hu­vud­sak­li­gen vat­tenstånds­be­vak­ning.
In­rikt­ning:Hålla stugan torr.
Vän­der sig till:De båda bofasta på Blöt­my­ran.
Med­lems­av­gift:Absolut gratis.
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Plaska runt i blötan.
Annan verk­sam­het:Trevliga utf­lyk­ter och härliga mid­da­gar.
Sty­rel­se:Ordfö­ran­de: Tage Tang­ent­bord.
Vice ordf: Gumman min.
Kon­takt­per­son:Tage Tang­ent­bord

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF
  Senaste överst      Äldsta överst
 
 Bo­teå­par­la­men­tet erbjuder Bo­teå­fö­re­ning­ar en gratis in­for­ma­tions­si­da
Av: Samuel Pettersson,  2014-11-06, ingen kommentar
 
Föreningar i Boteå, eller med en verklig anknytning hit,
kan få utrymme för en informationssida som denna.

I Huvudmenyn finns länken Erbjudande: Egen info-sida, där du kan läsa vad som gäller och sedan finns ett formulär med en ansökan. När ansökan godkänts får ni egna administrationssidor där ni både håller uppgifterna aktuella och kan skriva texter/inlägg på er informationssida.

 

Inläggen på den här sidan visar lite av allt som är möjligt att göra i er "redaktion".

 

Välkommen med er ansökan!

Boteåparlamentet

 

P.S: Prova vår SANDLÅDA: En komplett Administration där du kan bekanta dig med allt utan att "ställa till" med något!
Du kommer till Sandlådan med en knapp på inloggningssidan (se Huvudmenyn).

 

Ingen kommentar - skriv den första!   Öppna/Stäng

Till sidans topp
 
 Enklast möjliga inlägg
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-05, en kommentar
 
 Text och en bild
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-04, 3 kommentarer
 
 Bilder, bilder - nästan bara bilder
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-03, en kommentar
 
 Två bilder + Flö­dan­de text
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-02, en kommentar
 
 En del pyssel
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-01, en kommentar
 
 
 
Till sidans topp
30  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
Besök
från
141205
388
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN