img
EXEM­PEL­SI­DA: BLÖT­MY­RANS BOFASTA
logo
Foto: O. Teige
Ad­ress:Bätt­ring­svä­gen 37å7 på Blöt­my­ran.
Verk­sam­het:Hu­vud­sak­li­gen vat­tenstånds­be­vak­ning.
In­rikt­ning:Hålla stugan torr.
Vän­der sig till:De båda bofasta på Blöt­my­ran.
Med­lems­av­gift:Absolut gratis.
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Plaska runt i blötan.
Annan verk­sam­het:Trevliga utf­lyk­ter och härliga mid­da­gar.
Sty­rel­se:Ordfö­ran­de: Tage Tang­ent­bord.
Vice ordf: Gumman min.
Kon­takt­per­son:Tage Tang­ent­bord

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Films­tu­dio
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Hem­bygds­kom­mitté
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå LRF
Boteå Sko­terk­lubb
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF
  Senaste överst      Äldsta överst
 
 Ta bort denna!
Av: Tage Tangentbord,  2015-09-04, ingen kommentar
 

 
img
Bild: (Film­bo­la­get)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Quisque id: Faucibus Augue.

In suscipit arcu:

* Sit Amet

* Imperdiet Molestie

* Integer Nec

* Sit Amet

* Imperdiet Molestie

* Integer Nec

* Pellentesque Eros

Curabitur eleifend: Lorem vel eros accumsan, eu imperdiet eros fermentum. Donec fringilla ac sem vitae ultricies. Mauris purus diam, viverra et sodales in, sagittis id eros. Sed feugiat mattis nunc ut cursus. Cras accumsan massa vel mattis lacinia.


 
img
Bild: (Film­bo­la­get)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Quisque id: Faucibus Augue.

In suscipit arcu:

* Sit Amet

* Imperdiet Molestie

Curabitur eleifend: Lorem vel eros accumsan, eu imperdiet eros fermentum. Donec fringilla ac sem vitae ultricies.


 
img
Bild: (Film­bo­la­get)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Quisque id: Faucibus Augue.

In suscipit arcu:

* Sit Amet

* Imperdiet Molestie

* Integer Nec

* Pellentesque Eros

Curabitur eleifend: Lorem vel eros accumsan, eu imperdiet eros fermentum. Donec fringilla ac sem vitae ultricies. Mauris purus diam, viverra et sodales in, sagittis id eros. Sed feugiat mattis nunc ut cursus. Cras accumsan massa vel mattis lacinia.

 

 

Ingen kommentar - skriv den första!   Öppna/Stäng

Till sidans topp
 
 Bo­teå­par­la­men­tet erbjuder Bo­teå­fö­re­ning­ar en gratis in­for­ma­tions­si­da
Av: Samuel Pettersson,  2014-11-06, ingen kommentar
 
 Enklast möjliga inlägg
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-05, en kommentar
 
 Text och en bild
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-04, 3 kommentarer
 
 Bilder, bilder - nästan bara bilder
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-03, en kommentar
 
 Två bilder + Flö­dan­de text
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-02, en kommentar
 
 En del pyssel
Av: Tage Tangentbord,  2014-11-01, en kommentar
 
 
 
Till sidans topp
30  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2020 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2020 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
Besök
från
141205
354
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Filmst
Boteå Fiskev Boteå Hembyg
Boteå Körve Boteå LRF
Boteå Skoter Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN