img
BOTEÅ FIS­KEVÅRD­SOMRÅ­DESFÖ­RE­NING
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
In­rikt­ning:Ad­mi­nist­ra­tion av Boteå Fis­kevård­sområ­desfö­re­ning
Vän­der sig till:Fis­kerättsä­ga­re inom området
Med­lems­av­gift:Ingen avgift
Re­gel­bund­na
akti­vi­teter:
Sty­rel­semö­te vid be­hov.
Un­der mars månad, årsmö­te med anslutna fis­kerättsä­ga­re.
ÖvrigtFis­kerät­ten inom Boteå Fis­kevård­sområ­desfö­re­ning upplåts till Hög­forsåns Int­res­sefö­re­ning genom 3-års ar­ren­deav­tal
Kon­takt­per­son:Lennart Bergström

Föreningsregister:
Start­si­dan
Exem­pel­si­da: Blöt­my­rans Bofasta
Alla föreningar:
Björkå PRO
Björkå Sam­hälls­fö­re­ning
Björ­kåb­ruks Jakts­kyt­tek­lubb
Björ­kå­da­lens IF
Boteå Båt och Bad
Boteå Fis­kevård­sområ­des­fö­re­ning
Boteå Kör­verk­sam­het
Boteå Sko­terk­lubb
Bo­teå-S­tyr­näs LRF
Fi­la­del­fia­för­sam­ling­en Undrom
Hög­forsåns Int­res­se­fö­re­ning
Kul­tur­fö­re­ning­en Botaton
Sun­ners­ta Fol­kets­hus­fö­re­ning
Sång­a-Ö­ver­län­näs Hem­bygds­fö­re­ning
Undroms IF

Utrymme för aktuell information. (Men vi har ingen...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sidans topp
48  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
Egen InfosExempelsida
Björkå PRO Björkå Samh
Björkåbruks Björkådalen
Boteå Båt o Boteå Fiskev
Boteå Körve Boteå Skoter
Filadelfiafö
Högforsåns  Kulturföreni
Sunnersta Fol Sånga-Överl
Undroms IF
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN