img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 22/2 -24
Möte den 26/2 -24
Möte den 6/3 -24
Möte den 11/3 -24
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
(2022-04-01)  (Redigerad: 2022-04-01)

Öppet möte ang katalysatorpengar till Boteå, Sunnersta FH 31/3 -22


Protokoll från mötet i Fik i butik 3/3 2022 lästes upp. Maria Wennberg i rollen av representant från kommunen informerade kring katalysatorpengarna som tilldelats Boteå. De ligger för närvarande på föreningen BUGs konto. Tanken med pengarna är att ”få i gång” bygden och uppmuntra till bestående utveckling. Maria Wennberg valdes till ordförande för mötet och Ilona Nilimaa valdes till protokollförare. Förslag från fliken Projekt Hundratusen på botea.se lästes upp, likaså förslag ur förslagslådan.

 

Förslagen i lådan var:
• Välkommen till Boteå skyltar.
• Taklags/städfest Sunnersta.
• Strandfest med invigning nya minigolfbanan
• Allaktivitetsplan
• Vindskydd Holmsberget
• Björksjöbadet toaletter
• Björksjöbadet vattenleksaker typ studsmatta flytbrygga
• Boteågala återkommande varje år för att hylla alla duktiga i Boteå
• Elstolpar med uppställningsplatser stranden, Björkå, Björksjön mm.
• Koppla ihop leden mellan Holms kaj och Grillom
• Barn- och ungdomsaktiviteter
• Lekställning på Rixdan samt i Björksjön på badet
• Spång/Bro Björkån Åkerblomsleden sånga > gålsjö stor uppväxling av pengarna
• Spång x 2 (SångaBäcken/Rixdan)
• Lekplats Rixdan
• Skytteklubben
• Gripplats/vindskydd Holmsberget
• Markarbete Skoterled Björkå


Några av många tankar som kom upp under mötet:
• Privatpersoner med idéer får givetvis bidra, idéerna behöver inte komma från en förening.
• Var får pengarna störst nytta? Det är viktigt med något som berikar och kan utvecklas framåt.
• På förra mötet sas det att pengarna ska gynna många.
• Tanken med pengen är att den ska utveckla, kanske lägga en grund som kan byggas vidare på.

 

Mötet beslutade att en fristående arbetsgrupp skall bildas. Syftet med denna grupp är att den ska ansvara för att driva frågan vidare. Det togs också upp att gruppen skall kunna vara neutral, inte bara tänka på någon enskild förening, och att den bör ha god översikt över bygden och dess vilja. Ha ett helikopterperspektiv, och ta tempen på vad bygden vill. Gruppen skall inte vara beslutande, den ska vara transparent och dokumentera processen noggrant. Gruppen skall ha högt till tak, och alla ska få komma med tankar och idéer.

 

Mötet beslutade att fem personer bör ingå i gruppen. Sebastian Cardenas, Karin Sellgren, Ulrika Bergman, Maria Wennberg och Björn Krestesen valdes av mötet. Mötet beslutade att protokoll från arbetsgruppens möten skall läggas upp på Botea.se, under fliken ”Projekt Hundratusen”.
Nästa stormöte planerades till 1/6 18:30, plats meddelas senare.

 

Sebastian Cardenas visade ett bildspel om visionen och arbetet med affären och affärsbyggnaden. Bortsett från butiken var visionen även restaurang, bensinstation och bilverkstad. Allting har inte gått att genomföra. Men om vi alla hjälps åt kan vi åstadkomma mycket tillsammans, avslutade Sebastian.

 

Vid protokollet
Ilona-Sisko Nilimaa

 
 
Till sidans topp
76/1842  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilStormöte i S
Biblioteket pilOm erhållna 
BotebladetStormö­te i
Boteålänka pilStormöte i S
Byavakten pilInkomna förs
Om webbplats pilKommunstyrels
Projekt Hund pilFöreningsmö
Möte den 22/
Möte den 26/
Möte den 6/3
Möte den 11/
Möte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4