img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 22/2 -24
Möte den 26/2 -24
Möte den 6/3 -24
Möte den 11/3 -24
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
Av: Rolf Ronestjärna  (2022-03-07)  

SOLLEFTEÅ KOMMUN
Nämnd
Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-07
§ 208 Dnr KS 385/2021
Katalysator för landsbygdsutveckling

 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att avsätta 700 000 kr från särskilda satsningar till landsbygdsatsningen, katalysator för landsbygdsutveckling.

 

Ärendebeskrivning
Mer än hälften av Sollefteås kommuninvånare bor på landsbygden runt om i hela kommunen. Vi vet att det engagemang och den glöd som finns runt om hos våra invånare, föreningsaktiva och företagare är avgörande för att Sollefteå kommun ska kunna utvecklas och växa i alla dess delar framåt. Landsbygdsutveckling handlar för oss väldigt mycket om att ge förutsättningar för människor att leva, växa, arbeta och bo i hela kommunen. Beslut som decentraliserar och en grundläggande samhällsservice i hela kommunen är därför avgörande och för oss en självklarhet. En grundläggande samhällsservice kan kommunen säkra genom att bland annat satsa på de mindre skolorna på landsbygden, en äldreomsorg i hela kommunen, stötta mindre lanthandlare och säkerställa att föreningslivet har förutsättningar att bedriva sina verksamheter som spänner sig över alla åldrar och grupper.

 

Vi vet att civilsamhället gör ett fantastiskt arbete för en levande landsbygd i hela kommunen. Här finns idéerna, initiativkraften och engagemanget för att lyfta just sin bygd en nivå till. Vi vill stötta och uppmuntra den kraften ytterligare. Därför föreslår vi denna landsbygdsatsning, katalysator för landsbygdsutveckling. Som många säkert känner till har LUS – Lokal Utveckling Sollefteåbygden arbetat med ett LEADER-projekt under flertalet år där man uppmuntrat bygder runt om i kommunen att göra egna lokala utvecklingsplaner. Utvecklingsplaner som går ut på att lyfta sin bygd ytterligare för framtiden. Denna katalysator blir bland annat ett led i att försöka uppmuntra och förverkliga en del av detta.

 

Katalysatorn innebär en utbetalning av 100 tkr per bygd. Avgränsningen består i att det går till en förening i de bygder som har en skola, förskola eller ett äldreboende (särskilt boende). Samhällen och vår stad som fick satsningen ”attraktivare centrum”, omfattas inte i denna satsning. Detta då vi vill poängtera vikten av våra mindre byar och samhällen. De bygder som omfattas av satsningen ”Katalysator för landsbygdsutveckling” är därmed, Österforse, Graninge, Helgum, Edsele, Resele, Ed och Boteå.

 

Katalysatorpengarna ska företrädesvis användas till att växlas upp med projektmedel så som exempelvis LEADER-medel, andra projektmedel eller bygdemedel. Vi vet att en egeninsats med 100 tkr från en förening kan rendera i riktigt stora och givande satsningar och projekt för en bygd. Fokus ska ligga på långsiktighet och strategiska satsningar som ska gynna så många som möjligt i bygden och leda till attraktivare landsbygder i vår kommun, att leva, bo och verka i. Dialog förs med respektive bygd om vilken förening som skall mottaga medlen. Samarbete och samordning mellan föreningarna i respektive bygd förordas kring medlen och det kan skilja sig mellan bygderna vilken typ av förening som passar bäst i respektive by.

 

 
 
Till sidans topp
76/1836  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilStormöte i S
Biblioteket pilOm erhållna 
BotebladetStormö­te i
Boteålänka pilStormöte i S
Byavakten pilInkomna förs
Om webbplats pilKommunstyrels
Projekt Hund pilFöreningsmö
Möte den 22/
Möte den 26/
Möte den 6/3
Möte den 11/
Möte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4