img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 22/2 -24
Möte den 26/2 -24
Möte den 6/3 -24
Möte den 11/3 -24
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
(2022-03-07)  (Redigerad: 2022-04-08)

Informationsmöte om katalysatorpengar. Fik i Butik 3/3-22


Maria Wennberg representant ifrån kommunen informerar kring katalysatorpengarna som Boteå fått del av.

 

Föreningar representerade på mötet:

 

•    Björkåsamhällsförening
•    Boteå skoterklubb
•    Botaton
•    Björkådalens IF
•    Björkå jaktskytteklubb
•    Undroms IF
•    Boteåparlamentet
•    BUG 

 

Boteå har fått 100 000kr som tills vidare betalats in på BUG’s konto. Föreningarna ska genom en demokratisk process bestämma hur dessa ska användas. Det finns ingen tidsgräns. Maria påpekar att det viktigaste nu är att nå ut till alla i bygden med information kring detta. Kommunen vill i gengäld få rapportering om hur pengarna så småningom används.

 

Det beslutas att ett stormöte ska hållas för hela bygden Torsdagen 31 Mars 18:30 på Sunnersta Folketshus. På stormötet kommer representant ifrån kommunen och informerar om hur man kan växla upp pengarna genom att söka olika bygdemedel.

 

Ett inlägg skrivs till Boteåbladet som gick i tryck tidigare i veckan.

 

Det kommer också att göras en egen flik på boteå.se som kommer heta Hundratusen, där information kommer att samlas.På hemsidan kommer också en mailadress dit förslag kan lämnas in.

 

Mötesdeltagare delades in i grupper som sedan kom med olika förslag om vad pengarna kan tänkas användas till eller övriga funderingar.

 

•    Att katalysator är inte förbehållet föreningar utan för alla, till utveckling av Boteå.
•    Att försöka nå ut till unga och barnfamiljer. Föreslagsvis genom föräldraprat och kanske en studiecirkel för ungdomar.

 

•    Att det bör vara idéer som accepteras av många.

 

•    Vad gör vi om det bara blir dåliga förslag?

 

•    Ett bra förarbete är viktigt för att få möjlighet till uppväxling.

 

•    Idéer som kom upp: En spång över Björkå-ån, Rusta upp skjutbanan, Taklagsfest på Sunnersta folketshus, fristående tankstation i Grillom eller Undrom, Strandfest, skyltar till björksjöns bad, Ridbana.

 

•    Det framkom också en önskan att lära känna varandra i de olika föreningarna.
Till exempel genom regelbundna ”förenings stormöten” med målet att få
ett större samarbetesinns emellan, vilket kan bli en lösningför att ”orka”
drivafler projekt.

 

•    Att aktiviteter kan avslutas med något roligt som grillning eller fika är också ett önskemål.

 

Deltagare på mötet:

 

Maria Wennberg
Tommy Stattin
Tommy Åslund
Anders Bodin
Margareta Löv
Lollo Wallblom
KG Gokisvari
Peter Gustafsson
Lennart Johansson
Anders Bergman
Jörgen Wikner
Ulla Norenius
Rolf Ronestjärna
Nicole Pieren
Marco Pieren
Karin Sellgren
Lille-Mor Westerlund
Ulrika Bergman
Alexandra De Wall

 

Vid protokollet
Alexandra de Wall

 
 
Till sidans topp
76/1839  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilStormöte i S
Biblioteket pilOm erhållna 
BotebladetStormö­te i
Boteålänka pilStormöte i S
Byavakten pilInkomna förs
Om webbplats pilKommunstyrels
Projekt Hund pilFöreningsmö
Möte den 22/
Möte den 26/
Möte den 6/3
Möte den 11/
Möte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4