img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 22/2 -24
Möte den 26/2 -24
Möte den 6/3 -24
Möte den 11/3 -24
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
Om erhållna katalysatorpengar idag 200.000kr

Notera:
Gällande mötet på Björksjöns folkets hus den 1.6.2022 har justeringspersoner funnit det adekvat att komplettera protokollet från 1.6.2022 med följande text från 1.4.2023:

”Bilaga till protokoll Stormöte 1/6 – 22 i Björksjön FH.

Protokollet justeras med följande rättelse/tillägg:
Pkt 1: Det var Per Häggblad och Per-Erik Bergstrand som valdes att justera protokollet.
Pkt 4: Även Björkå-Björkådalens IF med representanter Ulla Norenius och Jörgen Wikner samt Björkådalens Byggnadsförening (nämnd som Björksjöns FH-förening) med representant Christian Omberg föreslogs till arbetsgruppen.
Pkt 7: Björkå-Björkådalens IF föreslogs sammankalla.”

Den dåvarande Framtidsgruppen som höll i mötet 1.6.2022 rekommenderar läsare av dokumentet att titta på det viktiga i innehållets potential och inte fokusera på om något namn eller två har fallit bort på vägen eller ej enligt detta tillägg.
Sakfrågan är fokus och texten kan därmed kunna betraktas som preciserande minnesanteckningar för byggdens intresserade med kompletteringar från i april 2023.

Kompletteringen lägges nu ut jämte tidigare redovisning av mötet.

Vidare:
Kommentar från gamla framtidsgruppen.

På grund av olyckliga omständigheter har ännu inte den nya ”bygdegruppen” startat upp sitt arbete.
Därför kallar ”Gamla framtidsgruppen” till möte för dem i minnesanteckningarnas valda ”organisationer” och dess representanter den 4.4 klockan 18.30 2023 hos Björn Krestesen för att konsolidera den nya gruppens framtida kallelse till ett första möte gällande undersökningen av uppväxlingen av de nu redan erhållna katalysatorpengarna.
Målet är att ena hela bygden från Björksjön och Björkå till Undrom och Gålsjö med att ekonomiskt växla upp dessa pengar till att främja hela bygden.

Anteckningar/protokoll från detta möte 4.4 2023 hos Undertecknad kommer därför för er kännedom att läggas ut på denna sida.

Med förhoppningar om att nya möjligheter för vår gemensamma bygd för ”Tidigare Framtidsgruppens” räkning

Björn Krestersen

 
 
Till sidans topp
76/1872  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilStormöte i S
Biblioteket pilOm erhållna 
BotebladetStormö­te i
Boteålänka pilStormöte i S
Byavakten pilInkomna förs
Om webbplats pilKommunstyrels
Projekt Hund pilFöreningsmö
Möte den 22/
Möte den 26/
Möte den 6/3
Möte den 11/
Möte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4