img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Inkomna förslag
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 11/6
Möte den 19/3 -24
Möte den 22/3 -24
Möte den 19/4 -24
Möte den 24/4
Möte den 5/6 -24
Möte den 22/2 -24
Möte den 26/2 -24
Möte den 6/3 -24
Möte den 11/3 -24
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
(2022-03-08)  (Redigerad: 2022-04-04)

På den här sidan kommer de projektförslag

som kommer in att presenteras

 

Projektförslag i samband med stormötet i Sunnersta Folkets Hus den 31/3 2022 (enligt publicerat protokoll från mötet):
- Allaktivitetsplan
- Vindskydd Holmsberget
- Björksjöbadet toaletter
- Björksjöbadet vattenleksaker typ studsmatta flytbrygga
- Elstolpar med uppställningsplatser stranden, Björkå, Björksjön mm
- Spång/Bro Björkån Åkerblomsleden sånga > Gålsjö stor uppväxling av pengarna
- Koppla ihop leden mellan Holms kaj och Grillom
- Markarbete Skoterled Björkå
- Lekplats Rixdan
- Lekställning på Rixdan samt i Björksjön på badet
- Spång x 2 (Sångabäcken/Rixdan)

 

Övrigt:
- Strandfest med invigning nya minigolfbanan
- Barn- och ungdomsaktiviteter
- Boteågala återkommande varje år för att hylla alla duktiga i Boteå

 

Projektförslag från Björkåbruks jaktskytteklubb:
- Haveriet på Elskåpet och motordelen kommer att kosta oss 118 000:- plus moms = 147 500:-

 

Projektförslag från Björkådalens IF:

- Nya skyltar: Skylt vid korsningen i Björkå som berättar om badplats, samt om möjligt även om elljusspår. Ca 3000 – 6000 kr (endast skylt).
- Nya skyltar: Badplatsen, informationsskylt för badet ”BADPLATS” ”Välkommen”, infoskylt om bygden, alternativt ny informationstavla utanför badplatsen. Stor och tydliga behöver de vara för att uppmärksamma skyltarna. Ca 3000 – 15000 kr.
- Ny vägskylt vid fotbollsplanen i Björkå. Info om att alla får använda den. Ca 3000 – 6000 kr.
- Infoskylt vid elljusspåret för info om elljusspår samt att alla får använda den m.m. Ca 3000 – 6000 kr.
- Rep och klätterställning alternativt utökad lekplats med fler aktiviteter för barn, klättring , balans, lek. Sand. Ca 6000 – 60 000 kr (färdig klätterställning).
- Fler grillplatser, med bänkar och grillplats. Ca 6000 – 10000 kr (1st kostar ca 6000kr).
- Sand till stranden för att utöka sandstranden, för möjlighet till mer aktiviteter på stranden. Ca 10000 – 40000 kr.
- Varmvattenberedare till Bastu för utökad möjlighet för användning för allmänheten vid användandet av skidspår, vid öppet hus m.m. Ca 15000 kr (nuvarande är ca 50 år).
- Material till vindskydd badet/eller annan plats vid björksjön. Ca 10000kr.
- Material till vindskydd elljusspår. Ca 10000 kr

 


Projektförslag från Nicole & Marco Pieren:

- En stor skylt som säger välkommen till Boteå och hejdå på andra sidan.
- Karta med information vem som är vad var företag, föreningar, kultur, vandringsleder etc...detta även digitalt så att det kan användas digitalt till informationshemsidor.

 

Övrigt:

- Utvecklingsgrupp där fler deltagare är anslutna till aktiva föreningar och företag.
- Strukturerat stöd för byutveckling, stora mötte, fest tillsammans, öppet fika, prata med varandra inte över varandra!
- Plats för unga att utvecklas och kunna vara tillsammans, erbjudande till unga om ett möte och fråga vad de vill.
- Satsa på utvecklingen av Boteå hur kan vi säkerställa att föreningar och företagare  kan utvecklas bättre i detta vackra Höga kustområde.
- Hur kan vi bli synliga, vad finns det att göra, att uppleva, att utveckla?

 

Projektförslag i samband med föreningsmötet i Fik i Butik

den 3/3 2022 (enligt publicerat protokoll från mötet):

- En spång över Björkåån

- Rusta upp skjutbanan

- Fristående tankstation i Grillom eller Undrom

- Skyltar till Björksjöns badplats

- Ridbana

 

Övrigt:

- Taklagsfest på Sunnersta folketshus
- Strandfest

 
 
Till sidans topp
76/1840  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilStormöte i S
Biblioteket pilOm erhållna 
BotebladetStormö­te i
Boteålänka pilStormöte i S
Byavakten pilInkomna förs
Om webbplats pilKommunstyrels
Projekt Hund pilFöreningsmö
Möte den 11/
Möte den 19/
Möte den 22/
Möte den 19/
Möte den 24/
Möte den 5/6
Möte den 22/
Möte den 26/
Möte den 6/3
Möte den 11/
Möte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4