img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 22/2 -24
Möte den 26/2 -24
Möte den 6/3 -24
Möte den 11/3 -24
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
Plats: Sunnersta Folkets Hus
Tid: 16:00 – 18:00
Närvarande: se bifogade lista

1. Mötet öppnas
Lennart Johansson öppnade mötet och välkomnade alla närvarande.


2. Val av ordförande
Lennart Johansson valdes enhälligt.


3. Val av sekreterare
Uta Körner valdes.


4. Deltagarlista föreningen namn och deltagarens namn
Närvarande skrev på listan som finns bifogad.


5. Val av justerare tillika rösträknare
Ann-Louise Wallblom och Ingrid Viking valdes.


6. Information från BUG
BUGs representanter berättade att det finns en vis problematik med Gålsjö badplatsen men att BUG har lämnas in en intresseanmälan till Leader Höga Kusten för projektet som godkänds på senaste stormöte. Beslut angående intresseanmälan väntas i februari. Om det är positivt kan själva ansökan lämnas in. Slutgiltigt beslut väntas i maj.


7. Ekonomi
BUGs representanter förlarade att att hela projektet ska kosta ca. 1.000.000:--. Bygdens insats är 200.000:-- plus 137.000:-- beräknat ideell arbete. Leader Höger Kusten bidrar med upp till 90 % , om projektet blir godkänt. Lennart Johansson berättar att det finns ytterligare 100.000:-- katalysatorpengar och att mötet hålls för att besluta vad som ska hända med dessa. 


8. Föreningars förslag och åsikter
Parlamentet föreslog att de nya 100.000:-- sätts in i samma projekt.
Ett annat förslag var att starta ett nytt projekt. Första projektet är redan inlämnat och att stoppa in ytterligare 100.000:-- ökar inte uppväxlingsbeloppet, tvärtom, Leader Höga Kusten bidrar med
100.000:-- mindre.
Det tredje förslag var att behålla beloppet som likvida medel. Återbetalningen av fakturor kan ta upp till tre månader.
Stormötet beslutade att katalysatorpengarna från Sollefteå kommun som utbetaldes 2024 ska uppväxlas likt de nuvarande Leaderprojektet som är under beredning i väntan på slutgiltigt beslut i maj 2024. Beslut om det tillkommande uppväxlingens innehåll beslutas på ett kommande stormöte

innan 2024 års utgång. 2024 års katalysatorpengar kan av Boteåparlamentet användas tillfälligt som likvida medel under 2023 års Leaderprojekt.


9. Övriga frågor
a. Lennart Johansson informerade om ett erfarenhetsutbyte den 21. Februari 2024 mellan alla bygder som fick katalysatorpengar. Två representanter vardera önskas.
Lennart Johansson och Anders Bodin ställer upp.
b. Lennart Johansson berättar att Tillväxtverket delar ut upp till 30.000:-- för ideell arbete och upp till fyra marknadsbord gratis till ett bygd.
Han kommer att söka mer information men stormötet beslutade att ta fyra marknadsbord.


10. Mötet avslutas
Lennart Johansson tackade alla för deltagande och avslutade mötet.

 


Uta Körner
sekreterare


Ann-Louise Wallblom                                                        Ingrid Viking
justerare                                                                                justerare

 
 
Till sidans topp
76/1919  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilStormöte i S
Biblioteket pilOm erhållna 
BotebladetStormö­te i
Boteålänka pilStormöte i S
Byavakten pilInkomna förs
Om webbplats pilKommunstyrels
Projekt Hund pilFöreningsmö
Möte den 22/
Möte den 26/
Möte den 6/3
Möte den 11/
Möte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4