img
AKTUELLT JUST NU
Senaste nytt från Bo­teå­byg­den
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Kontakta gärna redaktören om du har information du tycker ska omedelbart ut till Boteås invånare.

AKTUELLT JUST NU
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Boteå Utvecklingsgrupp har presenterat sin vision och handlingsplan för bygden

 
img
Foto: Rolf Ro­nestjär­na
Hans-Erik ”Hacke” Näslund, projektledare hos Lokal Utveckling i Sollefteåbygden, höll i trådarna under kvällen.

Botebladet har tidigare kunnat rapportera om det bygdeutvecklingsarbete, i regi av föreningen Lokal Utveckling i Sollefteåbygden (LUS), som dragits igång i bygden och som i höstas införlivades under Boteåparlamentet och samtidigt antog namnet Boteå Utvecklingsgrupp (BUG).
     Torsdagen den 28:e november bjöd BUG in till ett öppet informationsmöte i Fik i Butik i Björkå, där man ville presentera sin framtagna vision och handlingsplan för bygden. De 25-talet personer som hade hörsammat inbjudan fick inledningsvis lyssna till Hans-Erik ”Hacke” Näslund, projektledare hos LUS, berätta om föreningens arbete och målsättning när det gäller landsbygdsutveckling inom kommunen (se även Botebladets vårnummer 2018 på www.botea.se). Därefter hjälptes medlemmarna i BUG:s styrelse åt att berätta om den vision och handlingsplan som man arbetat fram i vinter.
     Visionen är att Boteå fortsättningsvis ska få vara en levande landsbygd, där människor både väljer att bo kvar och att flytta till. Likaså att Boteå ska få vara en attraktiv bygd att bo och verka i, med fokus på ekonomisk och social hållbarhet som främjar företagande och samverkan.
     Handlingsplanen, bestående av fyra områden; skola, företagande, fritid och turism, kan sammanfattas enligt följande:


 
img
Foto: Rolf Ro­nestjär­na
LUS stod för fikat som förmedlades av Fik i Butik.

 

Skola:
Målsättning: Att säkerställa att bygdens skola blir kvar, genom att bibehålla/öka elevantalet på skolan och bibehålla/öka antalet behöriga lärare.
Genomförda aktiviteter: Under 2018 har BUG, inför kommunens rekrytering av lärare till skolan, skapat en rekryteringsfilm som använts vid rekryteringen. Filmen har marknadsförts och spridits via Facebook av BUG och Sollefteå kommun. Det hela resulterade i att skolan gick från att helt sakna behöriga lärare, till att idag ha behöriga lärare i samtliga ämnen.
I marknadsföringssyfte valde BUG även att hålla nationaldagsfirandet 2018 vid Kalknäs skola, något som föll bra ut och blev mycket uppskattat.

 

Företagande:
Målsättning: Att underlätta för befintliga företag att växa och även få nya företag att starta. Lyfta fram nyttan av att i mesta möjliga mån nyttja de lokala företagen. Att säkerställa bevarandet och utveckla livsmedelsbutiken i bygden.
Genomförda aktiviteter: Boteåparlamentets vilande butiksråd har, tack vare Mikael Holmsten, återuppstått och arbetar aktivt med att locka kunder tillbaka till butiken för att höja dess omsättning. Olika aktiviteter, i anslutning till butiken, har genomförts. Butiksrådet har även startat ett lotteri, där alla som handlar för 500 kr är med och deltar i utlottningen av mycket fina priser. Butiksrådet har även arbetat aktivt för att få hemtjänsten att börja handla i butiken igen.
Kommunen har uppvaktats i frågan om företagskvällar i Boteå och den 20 februari 2019 besökte Drivkraft Sollefteå Sunnersta Folkets Hus (se förra numret av Botebladet).


 
img
Foto: Rolf Ro­nestjär­na
Givande rundabordssamtal ägde rum efter fikat.

 

Inflyttning:
Målsättning: Öka inflyttningen av permanentboende i bygden, med fokus på unga och barnfamiljer.
Genomförda aktiviteter: BUG har startat en Facebookgrupp där man löpande marknadsför och sprider event och händelser i bygden. Marknadsföring sker även i samverkan med tidningen Botebladet och Boteåbygdens hemsida.
Kontakt har tagits med kommunens tjänsteman i inflyttningsfrågor och en löpande dialog pågår. BUG har ställt sig positiv till att vara ”bollplank” i ett projekt som eventuellt kan komma att leda fram till inflyttning till bygden.
Ett samarbete med Ödehus Sollefteå har inletts och  inventering av potentiella fastigheter till försäljning och uthyrning pågår.
BUG har undersökt möjligheten till skyltning av bygden och planerar att söka medel för genomförandet.


 
img
Foto: Rolf Ro­nestjär­na
Boteå Utvecklingsgrupps styrelse består av Joel Ölund, Anna Törner, Ulrika Bergman och Karin Sellgren.

 

Fritid och turism:
Målsättning: Att bevara och synliggöra de många vackert naturbelägna och kulturhistoriskt intressanta platserna som finns i bygden. Att öka samarbetet mellan de befintliga föreningarna i syfte att skapa fler aktiviteter och att öka besökarantalet för respektive aktivitet.
Genomförda aktiviteter: Marknadsföring av aktiviteter sker kontinuerligt i Facebookgruppen, på hemsidan och i Botebladet.
Inventering av viktiga natursköna och kulturhistoriskt viktiga platser pågår.
Bygdemedel har sökts för projekt i anslutning till badplatsen i Gålsjö och de nedre delarna av Björkån.       
Medel kommer att sökas från Boteåparlamentet avseende projektstöd och medel för lekplats i Björkå.
     Hela BUG:s vision och handlingsplan kommer framöver att presenteras i sin helhet på denna hemsida. Avslutningsvis fick de församlade samtala i smågrupper om vad Boteå har idag och vad det saknar.                                             

 
 
Till sidans topp
74/1736  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pil
Anslagstavla pil
Biblioteket pil
Botebladet
Boteålänka pil
Byavakten pil
Om webbplats pil