img
AKTUELLT JUST NU
Senaste nytt från Bo­teå­byg­den
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Kontakta gärna redaktören om du har information du tycker ska omedelbart ut till Boteås invånare.

AKTUELLT JUST NU
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Val till Bo­teå­par­la­men­tet
Anders Bodins pro­jek­tar­be­te
Utvecklingsprojektet baserat på katalysatorpengar
från Sollefteå kommun är nu igång

 
img
Foto: Tid­ning­en Ång­er­man­land
Artikel i Tidningen Ångermanland den 9/12 2021.

I en artikel i Tidningen Ångermanland den 9/12 2021 kunde man läsa att var och en av byarna Österforse, Graninge, Helgum, Edsele, Resele, Edsele och Boteå hade fått ta emot katalysatorpengar på 100 000 kr från Sollefteå kommun.

 

I det beslut som togs i kommunstyrelsen den 7/12 2021 (se protokollsutdrag på denna sida), gällande de givna utvecklingsbidragen, står det bl a så här: ”Vi vet att civilsamhället gör ett fantastiskt arbete för en levande landsbygd i hela kommunen. Här finns idéerna, initiativkraften och engagemanget för att lyfta just sin bygd en nivå till. Vi vill stötta och uppmuntra den kraften ytterligare. Därför föreslår vi denna landsbygdssatsning, katalysator för landsbygdsutveckling.” Vidare: ”Katalysatorn innebär en utbetalning av 100 tkr per bygd. Avgränsningen består i att det går till en förening i de bygder som har en skola, förskola eller ett äldreboende (särskilt boende). Och så till sist: ”Katalysatorpengarna ska företrädesvis användas till att växlas upp med projektmedel så som exempelvis LEADER-medel, andra projektmedel eller bygdemedel. Vi vet att en egeninsats med 100 tkr från en förening kan rendera i riktigt stora och givande satsningar och projekt för en bygd. Fokus ska ligga på långsiktighet och strategiska satsningar som ska gynna så många som möjligt i bygden och leda till attraktivare landsbygder i vår kommun, att leva, bo och verka i.”


 
img
Foto: Sveriges Radio
Kommunalrådet Johan Andersson.

 

En viktig tanke med utvecklingsbidraget (de s k katalysatorpengarna) är alltså att det, via det befintliga föreningslivet, ska komma att gynna så många som möjligt i en bygd. Så här svarade Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, i samband med att Botebladets redaktör, tillika sekreterare i Parlamentet, var i kontakt med honom för att få ytterligare information om hur kommunen har tänkt när det gäller bidraget: ”Tanken med dessa utvecklingspengar är att de ska vara fria, ingen detaljstyrning från kommunen och ingen stress och press att användas upp i år, behandlas transparent, gynna och stimulera den lokala demokratin, gynna samarbete mellan föreningar osv. Användas till något som gynnar många i bygden och gärna användas som medfinansiering i större projekt för att kunna växla upp pengarna ordentligt.”

 

Kommunalrådet Johan Andersson delade även med sig av sina personliga reflektioner och erfarenheter från den by där han själv är bosatt: ”I Resele planerar man ett stormöte 27 april och där tänker man gå ut med en tydlig och bred inbjudan till alla i bygden, i god tid innan mötet, med hjälp av vår tidning Resele-Nytt. I tidningen kommer man vara tydlig med att detta gäller dessa 100 tkr som kommunen satsat och att invånarna i Resele är varmt välkomna att höra av sig och komma med inspel kring pengarna både på och innan mötet. Boteå borde kunna ha ett liknande upplägg som i Resele tänker jag. Hoppas ni får många bra möten gällande dessa pengar.”


 
img
Foto: Rolf Ro­nestjär­na
Ett stormöte kommer att hållas i Sunnersta Folkets hus den 31/3.

 

I Boteå blev det Boteåparlamentet, Boteås folkvalda byalag, som på bygdens och föreningslivets vägnar fick ta emot utvecklingsbidraget. Inför det att frågan om utvecklingsbidraget togs upp i Parlamentets styrelsemöte den 27/2, hade styrelseledamöterna fått ta del av kommunstyrelsens beslut från den 7/12 2021 och även ett förslag om att det upplägg som man hade tänkt i Resele även kunde vara något för Boteå (ett förslag som även Boteå Utvecklingsgrupp hade fått ta del utav i ett tidigare skede). Detta för att ge alla bybor möjlighet att göra sin röst hörd och komma med inspel, som förhoppningsvis kommer att gynna en majoritet av byinvånarna. Förslaget till styrelsemötet innebar även att mötet skulle hållas i Sunnersta Folkets Hus, ett förslag till datum, och att stolar skulle placeras ut på behörigt avstånd från varandra, så att alla skulle kunna känna sig trygga med att komma. Dessutom var avsikten att mötet även skulle kunna sändas över Zoom, så att även de som inte har möjlighet att närvara på mötet skulle ges en chans att påverka och ta del av det som händer på mötet. Likaså att ett beslut på de givna förslagen var högst angeläget, för att man skulle hinna få med en annons i kommande nummer av Botebladet.  

 

I ett föreningsmöte den 3/3 i Fik i Butik togs ett beslut om att inbjuda till ett sådant stormöte i Sunnersta Folkets Hus torsdagen den 31/3 kl 18.30 (se mötesreferat på denna sida).

 

Det kommer finnas fler möjligheter för bygdens invånare att lämna förslag på hur man skulle kunna utveckla bygden ytterligare. Dels via mejladressen projekt@botea.se och genom en förslagslåda inne hos butiken i Undrom. De förslag som kommer in där kommer att presenteras på stormötet den 31/3.

 
 
Till sidans topp
74/1736  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilVal till Bote
Anslagstavla pilAnders Bodins
Biblioteket pil
Botebladet
Boteålänka pil
Byavakten pil
Om webbplats pil
Projekt Hund pil