img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Stormö­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets hus den 28/1 2024
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 22/2 -24
Möte den 26/2 -24
Möte den 6/3 -24
Möte den 11/3 -24
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
(2022-06-25)  (Redigerad: 2023-04-12)

Stormöte 1/6 2022 i Björksjön folkets hus

 

1. Ilona Nilimaa valdes till protokollförare, Ulrika Bergman och Per Häggblad valdes till justerare.
2. Framtidsgruppen började mötet med att visa upp ett bildspel. De visade upp en vision om en egen kulturbygd som kan uppbåda intresse från förbipasserande och turister, ett hopp om nyfunnen stolthet. I bildspelet fick mötesdeltagarna se bilder på tidigare stora aktiviteter, så som Gnistor, Holmgång och Psalmtoppen med Thylle och Lommra. Aktiviteter som många tänker tillbaka på med värme, och som gjordes tillsammans.
Bildspelet visade också upp bygdens stolthet Undroms IF, och Gålsjö kapell. Studiecirkeln Björkå då och nu fanns med som exempel på något man kan göra tillsammans, som skapar gemenskap kostnadsfritt.
3. Framtidsgruppen presenterade vidare möjligheten att få dessa 100 000kr att växa genom att växla upp dem med exempelvis bygdemedel. För att ge exempel på hur detta kan gå till hade Maaike Smit bjudits in till mötet. Smit delade med sig av sina erfarenheter från när hon, i rollen som projektledare, varit med och utvecklat en mindre summa pengar till flertalet genomförda projekt i Resele. Målet med projekten i Resele var att samla turistentreprenörer och samverka med företagare och föreningar för att tillgängliggöra lokala smultronställen för både turism och lokala besökare. Vidare finansiering av projektet söktes från Leader höga kusten och då krävdes en särskild projektägare som i det här fallet var Resele IF, även om projektet i verkligheten innebar en stor samverkan mellan föreningar. Finansieringen såg ut som följer:
• 90% finansiering från Leader höga kusten
• 10% egen insats (Från Resele IF)
• 30% ideell tid (220kr/h)
Med 100 000kr som egen insatts kan alltså katalysatorpengarna snabbt växa till 1 000 000kr.
Exempel på projekt som genomförts i Resele är ett nytt vindskydd på Hundforsberget, som Sollefteå gymnasiums designelever fick designa. Detta vindskydd är ett stopp på en interaktiv rundvandring som kallas Broarna runt i Resele – en resa i tid och rum. Målet med Broarna runt var att skapa en besöksanledning, och att utveckla ett modernt sätt att förmedla bygdens historia. När gästerna anländer kan de gå till den lokala handlaren, köpa en picknickkorg, har möjlighet att hyra en cykel av Resele IF, och får en karta som de kan följa på en guidad tur. Längst med turen finns QR-koder som kan läsas av med mobilen, och som leder till videor med historiska fakta om platsen man för tillfället befinner sig på.
Några lärdomar Smit delade med sig av efter sina erfarenheter som projektledare var att man måste testa sig fram, och låta det ta tid, ta hjälp av organisationer vars uppdrag det är att hjälpa till. Liknande projekt är sårbara, det finns få företagare och engagerade, företag kan försvinna och enskildas förhållanden kan förändras. Om man skapar något, vem kan då förvalta det långsiktigt? Tänk ut och begränsa till en målgrupp och engagera de som vill och kan bidra. Smit visade en punktlista över slutgiltiga tips inför genomförandet av större projekt.
• Skynda långsamt
• Skapa en styrgrupp
• Informera löpande om resultat
• Samverka, samverka, samverka
• Likviditet
• Hållbarhet! Långsiktigt förvalta resultatet
• Kolla noggrant på finansiärernas strategier – var passar ni?
4. Framtidsgruppen föreslog en ny arbetsgrupp. Tanken med denna är att den ska innehålla representanter från minst två eller tre föreningar. Framtidsgruppen hade redan sonderat och fått jakande svar från Undroms IF, Mikael Holmsten, Björksjön Folkets hus förening och Björkå Samhällsförening. Framtidsgruppens hopp är att de 100000kr genom uppväxling med bygdemedel, och genom ledning av den nya arbetsgruppen skall kunna uppfylla alla förslag som uppkom på förra mötet, och dessutom ett större gemensamt mål.
5. Mötet godkände att Björn Krestesen ledde mötet i de två följande punkterna.
6. Mötet antog förslaget att lämna över mandatet till den nya arbetsgruppen.
7. Mötet godkände Björkå Samhällsförening som sammankallande för den nya arbetsgruppen.

 

Vid protokollet
Ilona-Sisko Nilimaa

 

Ulrika Bergman                          Per Häggblad
Justerare                                      Justerare

 

Justering mottagen 1/4 2023:

Bilaga till protokoll Stormöte 1/6 – 22 i Björksjön FH.

Protokollet justeras med följande rättelse/tillägg:
Pkt 1: Det var Per Häggblad och Per-Erik Bergstrand som valdes att justera protokollet.
Pkt 4: Även Björkå-Björkådalens IF med representanter Ulla Norenius och Jörgen Wikner samt Björkådalens Byggnadsförening (nämnd som Björksjöns FH-förening) med representant Christian Omberg föreslogs till arbetsgruppen.
Pkt 7: Björkå-Björkådalens IF föreslogs sammankalla.

 
 
Till sidans topp
76/1854  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilStormöte i S
Biblioteket pilOm erhållna 
BotebladetStormö­te i
Boteålänka pilStormöte i S
Byavakten pilInkomna förs
Om webbplats pilKommunstyrels
Projekt Hund pilFöreningsmö
Möte den 22/
Möte den 26/
Möte den 6/3
Möte den 11/
Möte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4