img
Kul­tur­lag­ret:
BYAR & BYGG­NA­DER I BO­TEÅ­BYG­DEN - FÖRR I TIDEN
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här samlar vi artiklar om Boteås byar och byggnader förr i tiden: Från 1900-talet och bakåt.
(Om byar och byggnader i dag läser du under fliken "Boteåbygden")

Här kan du läsa om:
Välj artikel:
In­nehåll
Affärer i Boteå
Finkan i Grillom
Grilloms skola
Gästis
Holm i Ö­verlännäs
Leå­tor­pet
Sånga Brunn och Bad
Växeln i Undrom


 Affärer i Boteå:
      Fram till slutet på 50-talet fanns det två butiker bara i Undrom och minst åtta till i närområdet.
 Finkan i Grillom:
      Om gränspoliser, landsfiskaler, fjärdingsmän och finkan i Grillom.
 Grilloms skola:
      I 31 år, mellan 1923 och 1954, lärde sig Boteåbarnen att läsa, skriva och räkna i skolan i Grillom.
 Gästis:
      GÄSTIS: Rum för resande.
 Holm i Ö­verlännäs:
      Boteåbygden vilar på kulturhistorisk mark.
 Leå­tor­pet:
      Leåtorpet var ett av Gålsjö bruks ca 15 kolartorp.
 Sånga Brunn och Bad:
      Sånga brunn sades ha ett undergörande vatten...
 Växeln i Undrom:
      Telefonväxeln i Undrom har förmedlat många kontakter under åren.
 
 
Till sidans topp
68/1592  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
Boteåbor fr pilInnehåll
Byar och byg pilAffärer i Bo
Folkliv och  pilFinkan i Gril
Häxprocesse pilGrilloms skol
Gästis
Holm i  Över
Leåtorpet
Sånga Brunn 
Växeln i Und
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN