img
Kul­tur­lag­ret:
BYAR & BYGG­NA­DER I BO­TEÅ­BYG­DEN - FÖRR I TIDEN
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här samlar vi artiklar om Boteås byar och byggnader förr i tiden: Från 1900-talet och bakåt.
(Om byar och byggnader i dag läser du under fliken "Boteåbygden")

Gäst­gi­ve­riet på Klippgår­den
Välj artikel:
In­nehåll
Affärer i Boteå
Finkan i Grillom
Grilloms skola
Gästis
Holm i Ö­verlännäs
Sånga Brunn och Bad
Växeln i Undrom
Av: Sigge Bodin  
GÄSTIS:
Rum för resande.

 
img
Foto: Dag Sjö­gen­bo
Klippgården med gästgiveriet.

Så stod det på skylten vid avtagsvägen till Klippgården fram till 1943 då gästgiveriet upphörde. Gästis är det stora röda huset på höjden och Gästis var i folkmun namnet på gästgivargården. Gästgiveri hade funnits på Klippgården sedan 1700-talet. Förste kände gästgivaren hette Johan Pålsson.

 

Här hölls höstting 1710 och mönstring av båtsmän samma år. Gästis var också tingsplats för Boteå tingslags häradsrätt. 1774 stod brukspatron Jakob Efraim Classon från Graninge åtalad inför bergstinget som hölls på Undroms gästgivargård. Han var instämd för att ha piskat upp en kolare men blev frikänd då avbasningen betraktades som vanlig husaga, ett domslut i den tidens anda.

 

Här lär ha funnits en spöpåle väl synligt placerad mellan Gästis och Klippgården.

 

Enligt gästgiveristadgan skulle gästgivargårdar finnas på cirka 15 kilometers avstånd efter de stora vägarna. Undrom var ett sådant ställe. Närmaste gårdar var Kungsgården, Sånga och Hämra på andra sidan älven. Innehavarna utsågs av länsstyrelsen för tre år i taget. I kontraktet för Gästis från 1933 står bl.a. att "tre hästar med åkdon ska vara tillgängliga, en häst inom 15 minuter och två hästar inom en timme. Dessutom nödig förplägnad och uppassning samt för härbärge tre rum". Kontraktet var undertecknat av E. Hamrin, landsfiskal på landsfiskalskontoret i Undrom.

 

De sista gästgivarna var Lisa och Linus Sjödin. Med hjälp av sina döttrar Anne-Mari och Siri och anställda skötte de verksamheten. De sista åren avtog den men fram till krigsutbrottet 1939 var det bra verksamhet.

 

Mat- eller hyresgäster var utöver ortens folk bl.a. landsfiskalen, handelsresande, telefonarbetare och dans- och teatersällskap på turné. Bland tillfälliga nattgäster kom ungdomar på lördagsnätter och knackade på för att få logi efter dansen på Skogsblomman, den tidens populära dansställe. De kom också på helgerna för den vanliga ransonen, tre pilsner och en smörgås. Ute på gården fanns en berså där säkert många pilsner serverats. Varje fettisdag kom Holaelever över isen på spark och skidor, en lång tradition som räckte till gästgiveriet upphörde.

 

Den gamla gästgiveriandan levde kvar med gott bord och goda bäddar. Gästis i Undrom torde vara ett av de sista gästgiverierna i länet som var i bruk.


 
 
Till sidans topp
68/1674  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
Boteåbor fr pilInnehåll
Byar och byg pilAffärer i Bo
Folkliv och  pilFinkan i Gril
Häxprocesse pilGrilloms skol
Gästis
Holm i  Över
Sånga Brunn 
Växeln i Und
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN