img
Kul­tur­lag­ret:
BYAR & BYGG­NA­DER I BO­TEÅ­BYG­DEN - FÖRR I TIDEN
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här samlar vi artiklar om Boteås byar och byggnader förr i tiden: Från 1900-talet och bakåt.
(Om byar och byggnader i dag läser du under fliken "Boteåbygden")

Finkan i Grillom
Välj artikel:
In­nehåll
Affärer i Boteå
Finkan i Grillom
Grilloms skola
Gästis
Holm i Ö­verlännäs
Sånga Brunn och Bad
Växeln i Undrom
Av: Kerstin Sjögenbo  

 
img
Foto: Erik Hoppe
Arrestlokalen i Grillom i dag.

I Boteå landsfiskalsdistrikt fanns landsfiskal och kontor redan på 1800-talet. Kanske behövdes det eftersom spritutskänkning godkändes nere på "Stranna" år 1893.

 

Bland flera landsfiskaler fanns den tidigare gränspolisen Lokranz som utnämndes till landsfiskal kring år 1900. Andra som tjänstgjorde var P.W. Glad mellan åren 1910 och1920, Sahlén 1930 och Einar Hamrin mellan åren 1932 och 1937. Den siste landsfiskalen var Ivar Blomqvist, farfar till en kändis, fotbollsspelaren Jesper Blomqvist.

 

Arrestlokalen, kallad Kurran, låg i Undrom i ett hus som revs på 1940-talet.

 

Landsfiskal och kontor flyttades då till Tybränn medan arrestlokalen placerades i Grillom, i det hus i vilket fjärdingsman Johan Östlund bodde. Det huset finns fortfarande kvar.

 

Arrestlokalen låg där i många år. Fjärdingsman tog in folk till förhör. Vid en misstänkt tjuvjakt ansågs inte Östlund klara av förhöret utan en expert från Härnösand kallades in. Men inte heller han kunde lösa fallet så de eventuella tjuvjägarna gick fria.

 

Det var en sensation när någon togs omhand och det var långt mellan gångerna. På den här tiden var det liv och rörelse i Grillom. Här fanns tre affärer där bönder och drängar samlades på kvällarna och spekulerade om vem som satt i arresten. Det var mest fråga om berusade personer som fick sova ruset av sig.

 

I dag finns polisen i Sollefteå men i Grillom fortsätter traditionen med brottsbekämpning. Nu är det byavakten som vakar över bygden.

 

Källor: Sigge Bodin och Åke Callin


 
 
Till sidans topp
68/1594  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
Boteåbor fr pilInnehåll
Byar och byg pilAffärer i Bo
Folkliv och  pilFinkan i Gril
Häxprocesse pilGrilloms skol
Gästis
Holm i  Över
Sånga Brunn 
Växeln i Und
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN