img
Bo­teå­byg­dens
BYAVAKT
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kan du läsa om Boteåbygdens Byavakt.
Vi vill hålla Boteå tryggt och fritt från tjuvar och andra missdådare.
I menyn till höger hittar du fortlöpande rapporter om vårt arbete.

BOTEÅ BYAVAKT ÅRSMÖ­TE 2015
Välj artikel:
Start­si­dan
Pro­to­koll: Årsmö­te 2015
Rapport: Årsmö­te 2014
Pro­to­koll: Årsmö­te 2014
Pro­to­koll: Årsmö­te 2013
Pro­to­koll: Årsmö­te 2012
Se­mes­ter­ser­vice
I pressen
Rapporter mm:
(Senaste överst)
Chauffö­rer ef­ter­ly­ses
Byavakt i TV4
Positivt möte
Rapport 13 okt 2015
Mötet 12/8 2015
Utskick 2015
Rapport 23/9 2014
Rapport 11/2 2014
Rapport 18/12 2013
Rapport 5/12 2013
Rapport 9/11 2013
Rapport 29/10 2013
Rapport 29/4 2013
Rapport 30/3 2013
Rapport 2/3 2013
Rapport 27/12 2012
Rapport 27/9 2012
Rapport 27/5 2012
Rapport 14/4 2012
Rapport 10/1 2012
Rapport mm dec 2011
Utökad be­vak­ning (okt 2011)
Rapport sept/okt
Tjuv­fis­ke 8/8
Rapport juni 2011
Tjuv­fis­ke 2/6
Rapport maj 2011
Rapport april 2011
Rapport mars 2011
(2013-01-01)  

Sunnersta Folkets Hus den 8 februari 2015. Drygt 10 Boteåbor, några representanter från andra liknande grupper för grannsamverkan från Kramfors kommun samt polisen Bengt Forsell medverkade.

 

Bengt Forsell inledde med att berömma det fantastiska jobb som utförs. Han berättade vidare att enligt statistiken så har brottsligheten minskat jämfört med innan Boteå Byavakt börjat sin verksamhet. Vikten av att det finns extra ögon och öron i trakten i det brottsförebyggande arbetet poängterades, men även vikten av att man som Byavakt inte utsätter sig för personliga risker. Bengt avslutade med att berätta lite om den nya polisorganisationen. Den nya polisorganisationen möjliggör bland annat att polisbilarna lättare kan användas över länsgränserna vilket är positivt.

 

§ 1 Lars Blomén öppnade mötet.

 

§ 2 Per-Åke Göransson valdes till ordförande för mötet.

 

§ 3 Märith Löfgren valdes till sekreterare för mötet.

 

§ 4 Årsmötet har annonserats i Allehanda, anslag har funnits på anslagstavlor och på Handlarn och kallelsen har även funnits infört på www.botea.se. Mötet ansågs därigenom vara behörigt utlyst.

 

§ 5. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Bernt Bolin och Lars Wikner.

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2014 som föredrogs av Gunilla Edhager godkändes.

 

§ 7 Birgitta Blomén föredrog den ekonomiska redovisningen.

 

§8 Revisorns rapport lästes upp. Revisorn föreslog att styrelsen beviljas ansvarfrihet för 2014.

 

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.

 

§10 Årsavgift för 2015 diskuterades. Två förslag framfördes: 200 alternativt 250 kronor för privatperson. Vid rösträkningen var det lika många som röstade på båda förslagen. Per-Åke Göransson använde sin utslagsröst som ordförande och beslutet blev att avgiften för 2015 ska vara 250 kronor.

 

§ 11 Några motioner hade inte inkommit till årsmötet.

 

§ 12 Till ordförande för Boteå Byavakt valdes Lars Blomén för ett år framåt.

 

§13 Till kassör för 2 år framåt valdes Malin Flodström.

 

§ 14 Till styrelseledamot för 2 år framåt valdes Andreas Blomén. Bernt Bolin och Gunilla Edhager har ett år kvar av sitt styrelseuppdrag.

 

§ 15 Till suppleanter för 1 år framåt valdes Isak Landberg och Birgitta Blomén.

 

§ 16 Till revisor för 1 år framåt valdes Carl-Göran Hansson.

 

§ 17 Till valberedning inför årsmötet 2016 valdes Gun Åslund, Eva Bergendorff och Carin Bodén. Gun Åslund valdes till sammankallande.

 

§ 18 Arvode till kassör på 500 kronor per år föreslogs. Mötet beslöt att ett arvode på 500 kronor per år ska utbetalas till kassören.

 

§ 19 Övriga frågor: SMS-kedjan från LKC, (länskommunikationscentralen) till de olika brottsförebyggande grupperna diskuterades.

 

§ 20. Ordföranden avslutade mötet.

 

Efter mötet fortsatte erfarenhetsutbytet med representanterna från Bjärtrå och Lunde samt polisen Bengt Forsell över en kopp kaffe med bulle.

 

Märith Löfgren    Bernt Bolin    Lars Wikner

 

Sekreterare    Justeringsperson    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
40/1423  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilProtokoll: Å
Anslagstavla pilRapport: Års
Biblioteket pilProtokoll: Å
BotebladetProtokoll: Å
Boteålänka pilProtokoll: Å
Byavakten pilSemesterservi
Om webbplats pilI pressen
Projekt Hund pilChaufförer e
Byavakt i TV4
Positivt möt
Rapport 13 ok
Mötet 12/8 2
Utskick 2015
Rapport 23/9 
Rapport 11/2 
Rapport 18/12
Rapport 5/12 
Rapport 9/11 
Rapport 29/10
Rapport 29/4 
Rapport 30/3 
Rapport 2/3 2
Rapport 27/12
Rapport 27/9 
Rapport 27/5 
Rapport 14/4 
Rapport 10/1 
Rapport mm de
Utökad bevak
Rapport sept/
Tjuvfiske 8/8
Rapport juni 
Tjuvfiske 2/6
Rapport maj 2
Rapport april
Rapport mars