img
Bo­teå­byg­dens
BYAVAKT
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kan du läsa om Boteåbygdens Byavakt.
Vi vill hålla Boteå tryggt och fritt från tjuvar och andra missdådare.
I menyn till höger hittar du fortlöpande rapporter om vårt arbete.

BOTEÅ BYAVAKT ÅRSMÖ­TE 2013
Välj artikel:
Start­si­dan
Pro­to­koll: Årsmö­te 2015
Rapport: Årsmö­te 2014
Pro­to­koll: Årsmö­te 2014
Pro­to­koll: Årsmö­te 2013
Pro­to­koll: Årsmö­te 2012
Se­mes­ter­ser­vice
I pressen
Rapporter mm:
(Senaste överst)
Chauffö­rer ef­ter­ly­ses
Byavakt i TV4
Positivt möte
Rapport 13 okt 2015
Mötet 12/8 2015
Utskick 2015
Rapport 23/9 2014
Rapport 11/2 2014
Rapport 18/12 2013
Rapport 5/12 2013
Rapport 9/11 2013
Rapport 29/10 2013
Rapport 29/4 2013
Rapport 30/3 2013
Rapport 2/3 2013
Rapport 27/12 2012
Rapport 27/9 2012
Rapport 27/5 2012
Rapport 14/4 2012
Rapport 10/1 2012
Rapport mm dec 2011
Utökad be­vak­ning (okt 2011)
Rapport sept/okt
Tjuv­fis­ke 8/8
Rapport juni 2011
Tjuv­fis­ke 2/6
Rapport maj 2011
Rapport april 2011
Rapport mars 2011
(2013-01-01)  
Sunnersta Folkets Hus den 17 februari 2013. Ca 20 bybor deltog.

Innan mötet berättade Kenneth Bergström, polis från Sollefteå, om telefonnummer som är bra att ha vid kontakter:
112 vid akuta händelser,
11414 om man vill t.ex. anmäla brott eller har andra frågor till polisen
och om det helt nya 11313 som är ett informationsnummer som man ska kunna ringa till vid speciella händelser som t.ex. översvämningar.

 

Kenneth fortsatte med bemanningsläget i de olika orterna i Västernorrland och statistik över antalet händelser som rapporteras in till polisen från orter som t.ex. Boteå och Junsele.
Han beskrev planerna på en SMS-kedja som kommer att innebära att Länskommunikationscentralen, (LKC) meddelar ut när något hänt, (t.ex. röd bil med registreringsnummer XXX vid inbrott i Y), till en mottagare i de olika orterna runt Sollefteå, (Långsele, Boteå, Näsåker, Ramsele och Junsele).
Mottagaren skickar SMS-et vidare till flera personer till. Detta kan innebära att människor kan känna en större trygghet och att fler personer engageras i att hålla ögonen öppna. Ser man sedan något så ringer man 112 eller mottagare 1 för att berätta om vad man sett.
Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, kommer att bekosta alla SMS från mottagare 1's mobil för att de tycker att detta är ett bra initiativ.

 

§ 1 Lars Blomén öppnade mötet.

 

§ 2 Kari Gustafsson valdes till ordförande för mötet.

 

§ 3 Dagordningen godkändes.

 

§ 4 Märith Löfgren valdes till sekreterare för mötet.

 

§ 5 Medlemmar har dels fått kallelse i brevlådan, anslag har funnits på Handlar'n och kallelsen har även funnits på www.botea.se. Mötet ansågs därigenom vara behörigt utlyst.

 

§ 6 Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Bernt Bohlin och Isak Landberg.

 

§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2012 föredrogs och godkändes.

 

§ 8 Den ekonomiska redovisningen föredrogs. Kassabehållningen var vid årsskiftet 2 770,50 på placeringskontot och 200 kronor på transaktionskontot. Skuld till en av chaufförerna fanns, totalt 800 kronor.

 

§ 9 Revisorernas rapport lästes upp av Carl Hansson. Verifikat och journaler var i god ordning och revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2012.

 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

 

§ 11 Årsavgift för 2013 diskuterades. Mötet beslöt att för 2013 ska årsavgiften vara:
250 kronor per familj. Företagare som vill vara med och sponsra får lämna mer per år, men lägsta sponsringen är även för dessa 250 kronor.

 

§ 12 Några motioner hade inte inkommit till årsmötet.

 

§ 13 Till ordförande för Boteå Byavakt nominerades Lars Blomén och Isak Landberg. Mötet valde med acklamation Lars Blomén att vara ordförande för ett år framåt.

 

§ 14 Styrelsen består av 4 personer varav Bernt Bohlin och Gunilla Edhager sitter kvar i ett år till. Till styrelse ledamot på 2 år valdes Andreas Blomén. Till kassör i styrelsen nominerades Malin Flodström och Birgitta Blomén. Mötet valde med acklamation Birgitta Blomén till kassör för två år framåt.

 

§ 15 Till suppleant nominerades Gunnar Sundberg och Isak Landberg. Båda valdes till suppleanter för 1 år framåt.

 

§ 16 Till revisorer för 1 år framåt valdes Carl Hansson och Kari Gustafsson.

 

§ 17 Till valberedning inför årsmötet 2014 valdes Carin Bodén, Gun Åslund och Lars Wiknér. Gun Åslund valdes till sammankallande.

 

§ 18 Övriga frågor.
Kari Gustafsson berättade att frågan om vilka vägar som trafikerats av chaufförerna kommit upp och även om de som betalat fått sina ibland mycket små vägar trafikerade. Styrelsen berättade att de olika chaufförerna kör olika rutter, enligt polisens inrådan för att inte mönstret för körningen ska vara förutsägbart. Det finns en karta som visar var medlemmar som betalat finns och den ska förbättras och tryckas upp och lämnas över till alla chaufförer. Det är bland annat därför viktigt att medlemmarna registreras i en medlemsmatrikel när de betalat. Detta förutsätter att den som betalar in medlemsavgiften via internet kommer ihåg att ange sitt namn vilket skulle göras tydligt på inbetalningskort m.m. Har man mer specifika frågor går det bra att ringa Boteå Byvakts mobiltelefon, numret finns på www.botea.se.

 

§ 19 Kari Gustafsson avslutade mötet.

 

Märith Löfgren    Bernt Bohlin    Isak Landberg

 

Sekreterare    Justeringsperson    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
40/1425  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilProtokoll: Å
Anslagstavla pilRapport: Års
Biblioteket pilProtokoll: Å
BotebladetProtokoll: Å
Boteålänka pilProtokoll: Å
Byavakten pilSemesterservi
Om webbplats pilI pressen
Projekt Hund pilChaufförer e
Byavakt i TV4
Positivt möt
Rapport 13 ok
Mötet 12/8 2
Utskick 2015
Rapport 23/9 
Rapport 11/2 
Rapport 18/12
Rapport 5/12 
Rapport 9/11 
Rapport 29/10
Rapport 29/4 
Rapport 30/3 
Rapport 2/3 2
Rapport 27/12
Rapport 27/9 
Rapport 27/5 
Rapport 14/4 
Rapport 10/1 
Rapport mm de
Utökad bevak
Rapport sept/
Tjuvfiske 8/8
Rapport juni 
Tjuvfiske 2/6
Rapport maj 2
Rapport april
Rapport mars