img
Bo­teå­byg­dens
BYAVAKT
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kan du läsa om Boteåbygdens Byavakt.
Vi vill hålla Boteå tryggt och fritt från tjuvar och andra missdådare.
I menyn till höger hittar du fortlöpande rapporter om vårt arbete.

BOTEÅ BYAVAKT ÅRSMÖ­TE 2014
Välj artikel:
Start­si­dan
Pro­to­koll: Årsmö­te 2015
Rapport: Årsmö­te 2014
Pro­to­koll: Årsmö­te 2014
Pro­to­koll: Årsmö­te 2013
Pro­to­koll: Årsmö­te 2012
Se­mes­ter­ser­vice
I pressen
Rapporter mm:
(Senaste överst)
Chauffö­rer ef­ter­ly­ses
Byavakt i TV4
Positivt möte
Rapport 13 okt 2015
Mötet 12/8 2015
Utskick 2015
Rapport 23/9 2014
Rapport 11/2 2014
Rapport 18/12 2013
Rapport 5/12 2013
Rapport 9/11 2013
Rapport 29/10 2013
Rapport 29/4 2013
Rapport 30/3 2013
Rapport 2/3 2013
Rapport 27/12 2012
Rapport 27/9 2012
Rapport 27/5 2012
Rapport 14/4 2012
Rapport 10/1 2012
Rapport mm dec 2011
Utökad be­vak­ning (okt 2011)
Rapport sept/okt
Tjuv­fis­ke 8/8
Rapport juni 2011
Tjuv­fis­ke 2/6
Rapport maj 2011
Rapport april 2011
Rapport mars 2011
(2013-01-01)  
Sunnersta Folkets Hus den 9 februari 2014. Ca 15 bybor deltog.

§ 1 Lars Blomén öppnade mötet.

 

§ 2 Per-Åke Göransson valdes till ordförande för mötet.

 

§ 3 Märith Löfgren valdes till sekreterare för mötet.

 

§ 4 Mötet har annonserats i Tidningen Ångermanland, anslag har funnits på Handlar'n och kallelsen har även funnits på www.botea.se Mötet ansågs därigenom vara behörigt utlyst.

 

§ 5 Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Bernt Bohlin och Lars Wikner

 

§ 6 Gunilla Edhager berättade kort om verksamhetsberättelsen för 2013. Verksamhets-berättelsen delades även ut på mötet. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 7 Den ekonomiska redovisningen föredrogs. Under 2013 betalades det in 18 600 kronor i medlemsavgifter samt 1 000 kronor i donationer. Utgifter har främst varit bilersättningar. Det blev kvar 1 502 kronor av inkomsterna 2013. Kassabehållningen var vid årsskiftet totalt 3,672 kronor.

 

§ 8 Revisionsrapporten för 2013 lästes upp av Carl Hansson. Kassören har upprättat en föredömlig bokföring och redovisning och Carl Hansson föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013.

 

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.

 

§ 10 Styrelsen föreslår att årsavgiften som 2013 var 250 kronor/familj sänks. Mötet beslöt att för 2014 ska årsavgiften vara:

 

200 kronor per familj. Företagare som vill vara med och sponsra får lämna mer per år, men lägsta sponsringen är även för dessa 200 kronor.

 

§ 11 Några motioner hade inte inkommit till årsmötet.

 

§ 12 Till ordförande för Boteå Byavakt omvaldes Lars Blomén för ett år framåt.

 

§ 13 Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Bernt Bohlin och Gunilla Edhager.

 

§ 14 Till suppleanter för 1 år framåt valdes Malin Flodström och Isak Landberg.

 

§ 15 Till revisor för 1 år framåt valdes Carl Hansson.

 

§ 16 Till valberedning inför årsmötet 2015 omvaldes Carin Bodén, Gun Åslund och Lars Wiknér. Gun Åslund valdes till sammankallande.

 

§ 17 Det finns en lista där nya intresserade chaufförer kan anmäla sig. Listan kommer förutom på mötet även att läggas ut på Handlar'n och det kommer även att gå att anmäla sig på www.botea.se

 

§ 18 Övriga frågor. SMS-kedjan som utgår från länskommunikationscentralen, (LKC), diskuterades. Ett komplement med telefonuppringning av kontaktpersoner som bor strategiskt diskuterades också. På mötet framfördes förslag på alternativa rundor, ytterligare lamputrustning och hur bevakningsrutinerna skulle kunna förändras för att bli ännu effektivare. Styrelsen arbetar vidare med idéerna.

 

§ 19 Per-Åke Göransson avslutade mötet.

 

Märith Löfgren    Bernt Bohlin    Lars Wikner

 

Sekreterare    Justeringsperson    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
40/1424  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilProtokoll: Å
Anslagstavla pilRapport: Års
Biblioteket pilProtokoll: Å
BotebladetProtokoll: Å
Boteålänka pilProtokoll: Å
Byavakten pilSemesterservi
Om webbplats pilI pressen
Projekt Hund pilChaufförer e
Byavakt i TV4
Positivt möt
Rapport 13 ok
Mötet 12/8 2
Utskick 2015
Rapport 23/9 
Rapport 11/2 
Rapport 18/12
Rapport 5/12 
Rapport 9/11 
Rapport 29/10
Rapport 29/4 
Rapport 30/3 
Rapport 2/3 2
Rapport 27/12
Rapport 27/9 
Rapport 27/5 
Rapport 14/4 
Rapport 10/1 
Rapport mm de
Utökad bevak
Rapport sept/
Tjuvfiske 8/8
Rapport juni 
Tjuvfiske 2/6
Rapport maj 2
Rapport april
Rapport mars