img
Kul­tur­lag­ret:
FOLKLIV OCH FORNFYND
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Artiklar om fornfynd och om hur livet var förr, här i Boteå.

Skogsb­ran­den 1888
Välj artikel:
In­nehåll
Ar­keo­lo­gis­ka fynd
Boteå k-nämnds protok 1896 - 1920
Boteå och Bått­ra­fi­ken
Bo­teå­byg­dens häs­ta­velsfö­re­ning
BO­TEÅOR­TENS HÄS­TA­VELSFÖ­RE­NING 100 ÅR
Båts­mansvä­sen­det
Den stora skogsb­ran­den 1888
(2021-07-30)  (Redigerad: 2021-07-31)
Den stora skogsbranden 1888 (av Anders Bodin)

 
img
Foto: Anders Bodin
Minnestavlan, som Helmer Melin, Myckelby, med hjälp av sönerna Kjell och Sture satte på plats 1988. Den finns på Dahlins skifte i Djuped, strax intill den gamla körvägen mellan Fålasjö och Gålsjö bruk, ”bruksvägen” eller ”Gålsjögata”. Placeringen kan sägas vara en ungefärlig mittpunkt, mellan de två antändningsplatser som anges i förhörsprotokollet från 1888.

Året 1888 inträffade en stor skogsbrand i Ångermanland, som kom att sprida sig i socknarna Boteå, Styrnäs, Ullånger och Vibyggerå.

 

Ladda ned texten här


 
 
Till sidans topp
71/1824  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
Boteåbor fr pilInnehåll
Byar och byg pilArkeologiska 
Folkliv och  pilBoteå k-näm
Häxprocesse pil
Boteåbygdens
BOTEÅORTENS 
Båtsmansväs
Den stora sko
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN