img
Kul­tur­lag­ret:
FOLKLIV OCH FORNFYND
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Artiklar om fornfynd och om hur livet var förr, här i Boteå.

Båtsmän­nen i Boteå: Inga Bo­tet­ju­var utan Bo­tekäm­par
Välj artikel:
In­nehåll
Ar­keo­lo­gis­ka fynd
Boteå k-nämnds protok 1896 - 1920
Boteå och Bått­ra­fi­ken
Bo­teå­byg­dens häs­ta­velsfö­re­ning
BO­TEÅOR­TENS HÄS­TA­VELSFÖ­RE­NING 100 ÅR
Båts­mansvä­sen­det
Den stora skogsb­ran­den 1888
Av: Sigge Bodin  

En båtsman tillhörde flottan och motsvarade den indelte soldaten inom armén. För sitt uppehälle tilldelades han ett torp benämnt båtsmanstorp. Båtsmanstorpen tillskapades 1623 och inte förrän 1932 gick den siste indelte båtsmannen ur tjänst.

 

I Ådalen var båtsmansväsendet utbyggt 1668 och Boteå hade det högsta antalet rotar, åtta stycken, av alla i hela området.
En rote bestod av flera bönder som gick tillsammans för att hålla en båtsman med bostad, mark och nödig försörjning. Vanligtvis gick en eller flera byar ihop. Båtsmanstorpet för Undroms by låg på gränsen till Solums by.
Siste båtsman fram till 1898 hette Johan Näsström Tysk. Han flyttade sedan till Undrom och praktiserade då också som tandläkare.

 


Övriga båtsmän var:
Öring i Grillom och Valla
Lokatt och Frank i Sunnersta
Ruda i Stöndar
Störg i Offer
Söderman i Subbersta
Ställhult i Törsta och
Rundqvist i Kalknäs.

 

Boteåborna kallas ju Botetjuvar men enligt arkivlektor Thord Bylund i Härnösand var ursprunget Botekämpar p.g.a. båtsmännens tapperhet i fält. Att det sedan blev "Botetjuva" sägs bero på att de var smarta handelsmän i affärer och på marknader, vilket gjorde att motparten kände sig lurad. Därav öknamnet.


 
 
Till sidans topp
71/1690  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
Boteåbor fr pilInnehåll
Byar och byg pilArkeologiska 
Folkliv och  pilBoteå k-näm
Häxprocesse pil
Boteåbygdens
BOTEÅORTENS 
Båtsmansväs
Den stora sko
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN