img
Bo­teå­byg­den:
BO­TEÅ­BOR
logo
Bild: (Botebladet)
Artiklar om driftiga, spännande, intressanta och alldeles vanliga boteåbor.
Skriv en artikel om din favoritboteåbo och hör av dig till redaktören.

Om boteåbor från förr i tiden läser du under fliken "Kulturlagret".

Pia Hedberg
Boteåbor:
(i förnamn-ordn.)
In­nehåll
Björn Kres­te­sen, konstnär
Emma Wiberg, da­mastvä­vers­ka
Gun och Eskil Åslund
Laila Lindholm
Lollo Wallblom
Mar­ga­re­ta Fahlén, skå­des­pe­lers­ka
Pia Hedberg
Av: Kerstin Sjögenbo  
Vi får aldrig slå oss till ro!
Vi måste kämpa för bygdens bästa.

 
img
Foto: Kerstin Sjö­gen­bo
Pia Hedberg hemma i växthuset.

När Pia Hedberg flyttade till Holm 1977 dröjde det ett halvår innan hon lärde känna grannarna. Hon hade träffat en av kapten Hedbergs söner. För 35 år sedan rådde fortfarande en respektfull relation mellan familjen på säteriet och övriga ortsbor. Sönerna i familjen tilltalades vördnadsfullt med herr före förnamnen. Med en ny generation försvann dock tilltalet och det blev lätt att få kontakt med grannarna, säger Pia.

 

När en av ortsborna såg mig första gången frågade han min blivande man om jag var hans nya hushållerska. Det tycker jag fortfarande är roligt att påminna om, ler Pia.

 

Pia kom att arbeta i företaget Holm säteri och hon guidade på Holm. Samtidigt inledde hon sitt engagemang i föreningslivet genom att gå med i lottarörelsen. I dag är Pia ordförande i Boteåparlamentet, PRO, hembygdsföreningen och biblioteket. Hon ingår i styrelsen för ett stort antal andra. Några exempel är hemslöjdsföreningen, handvävarna, linföreningen, kyrkorådet, kyrkonämnden och kyrkofullmäktige. Hon ägnar många timmar i veckan åt ideellt arbete.

 

Pia drivs av ett engagemang och som ordförande i Boteåparlamentet, verkar hon för att tillvarata bygdens intressen och väcka intressanta projekt. Hon är tillsammans med övriga parlamentsledamöter med och utvecklar bygden och bevakar och tillvaratar bygdens intressen på kommunal-, läns- och riksplan.

 

Hemma på gården driver hon Holms trädgård och mohair. Här finns getter, får och höns och ett stort växthus där hon odlar allehanda växter. Hon håller spinnkurser, lär ut tovning och arrangerar örtcirklar.

 

Vilka är då de viktigaste frågorna för Boteåborna? Det är många frågor som är viktiga, säger Pia, inte minst skolans bevarande och annat som hör skolan till. Vi har räddat kvar skolan en gång, säger Pia. Men barnkullarna förändras så vi kan inte slå oss till ro. Det finns ett ständigt hot mot skolan.

 

När Vallänge överraskande hotades av nedläggning i våras väcktes ett starkt engagemang bland Boteåborna. Vi lyckades få kommunen att dra tillbaka förslaget.

 

Ett problem är emellanåt att politikerna beslutar utan att informera oss, säger hon. Så var det med biblioteksnedläggningen. Men även där har vi räddat biblioteket genom att bilda Bibliotekets vänner och starta egen verksamhet i Björkå. Vad Pia inte säger är att hon upplåter lokalerna gratis i huset där biblioteket inryms. Där finns även en vävstuga, biljardrum och samlingssal.

 

Vi måste få fler att flytta hit och utveckla förutsättningarna för näringslivet, säger hon. Det är tråkigt att det inte går att tanka i byn men ett villkor för att starta macken igen är att det finns ideella krafter som engagerar sig.

 

Sist men inte minst är det viktigt att vi alla hjälps åt så att vi får ha affären kvar, avslutar Pia.


 
 
Till sidans topp
7/1668  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2022 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2022 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
Anläggnings pilInnehåll
BotekryssetBjörn Kreste
Boteå i BilEmma Wiberg, 
BOTEÅ: SpelGun och Eskil
Boteåbor pilLaila Lindhol
BoteåbroschLollo Wallblo
Byar & Byggn pilMargareta Fah
Vägbeskrivn pilPia Hedberg
Övrigt i oc pil
BOTEWEBBEN