img
Bo­teå­byg­den:
BO­TEÅ­BOR
logo
Bild: (Botebladet)
Artiklar om driftiga, spännande, intressanta och alldeles vanliga boteåbor.
Skriv en artikel om din favoritboteåbo och hör av dig till redaktören.

Om boteåbor från förr i tiden läser du under fliken "Kulturlagret".

Gun och Eskil Åslund
Boteåbor:
(i förnamn-ordn.)
In­nehåll
Björn Kres­te­sen, konstnär
Emma Wiberg, da­mastvä­vers­ka
Gun och Eskil Åslund
Laila Lindholm
Lollo Wallblom
Mar­ga­re­ta Fahlén, skå­des­pe­lers­ka
Pia Hedberg
Av: Kerstin Sjögenbo  
Vad vi än gör krävs det ideella insatser.

 
img
Foto: Kerstin Sjö­gen­bo
Tack vare Eskil och Gun Åslunds röjningsarbete ser man nu Ångermanälven från Tybränn.

Det är en kristallklar höstdag när jag träffar Eskil och Gun Åslund i Grillom. I det vackra vädret visar de mig sina ägor i Tybränn. Här lägger de ner ett enormt arbete på att röja bort ridåer av träd som skymmer sikten i landskapet och ner mot älven. De har satt upp kilometervis med stängsel och vartefter avverkningarna gjorts har kor och får släppts in på bete. Det syns redan positiva effekter av djurens betande och deras trampande. Men det behövs fler djur i bygden, säger Gun. De har också röjt efter väg 335 mellan Grillom och Valla. Det här gör de inte bara för sin egen skull utan även för vår. De skulle vilja återskapa det landskap som fanns här förr i tiden när träden var få och utsikten obegränsad. De hoppas att det finns fler intresserade ortsbor som vill göra likadant och bidra till att Boteås vackra landskap blir synligt igen.

 

Det här är en av flera idéer som Gun och Eskil har för att göra Boteå ännu mer attraktivt. Nu när Vallänge blir kvar känns det som vi orkar fortsätta, säger Gun. Att det inte blev nerläggning innebär att färre flyttar härifrån.

 

Även om det inte finns någon överhängande risk för att skolan läggs ner vet vi inte vad som händer på sikt. Jag kan inte förstå, säger hon, att man ens funderar på att lägga ner en landsbygdsskola. Jag tycker att framtidens klassrum ska vara digitala. På datorn finns all information men i stället får barnen som börjar i andra klass samma läsebok som jag hade när jag gick i skolan på 80-talet.

 

När vi gör livet lite trevligare här får vi en positiv attityd, säger Eskil som är engagerad i flera organisationer. Han ingår i Boteå utvecklingsgrupp som lyder under Boteåparlamentet och verkar för bygdens bästa.

 

Genom LRF (Lantbrukarnas riksförbund) försöker han och andra att få till stånd en kommunorganisation för att utveckla en dialog mellan landsbygden och Sollefteå kommun. Vi vill gärna vara remissinstans, säger han. När kommunen har förslag eller funderingar kring utvecklingen på landsbygden ska de höra av sig till oss.

 

Eskil är även med i organisationen Hela Sverige ska leva som har fått i uppdrag att skapa ett kommunbygderåd. I det ska engageras t.ex. byalag och hembygdsföreningar, ja alla som sysslar med utvecklingsarbete. Vi ska försöka få till en grupp som tillsammans med kommunen arbetar med utvecklingsfrågor som ligger utanför centralorten. Örnsköldsvik är ett föredöme. De har ett starkt bygderåd och kommunalrådet sitter med i gruppen.

 

Vad vi än gör krävs det ideella insatser. Det var trevligt och uppskattat med den stora strandfesten i somras. Det arrangeras en hel del aktiviteter runt om i bygden. I vinter ska vi genomföra en ny Grillomsdag. Förra gången kom 200 besökare. Nu räknar vi med 500-600. Arrangemangen ska bli mer omfattande med fler utställare och förhoppningsvis lokala matproducenter. Till våren planerar vi ett nytt kosläpp där vi också arrangerar events för barnen.

 

En annan sak är att vi vill göra reklam för företagen i bygden. Det ska stå på bilarna att de kommer från Boteå och vilka företag de driver. Infarterna vid Grillom, Offer och Styrnäs ska visa skyltar där samtliga företagsnamn finns med.


 
 
Till sidans topp
7/1673  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2022 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2022 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
Anläggnings pilInnehåll
BotekryssetBjörn Kreste
Boteå i BilEmma Wiberg, 
BOTEÅ: SpelGun och Eskil
Boteåbor pilLaila Lindhol
BoteåbroschLollo Wallblo
Byar & Byggn pilMargareta Fah
Vägbeskrivn pilPia Hedberg
Övrigt i oc pil
BOTEWEBBEN