img
AN­NON­SE­RA PÅ BO­TE­WEB­BEN!
En ANS­LAGS­TAV­LA för annonser med Bo­teåank­nyt­ning.
logo
Bild: Roshellin (Fri)
Annonsera lokalt!
Det sparar både dig och miljön - och är dessutom gratis!

REGLER FÖR AN­NON­SE­RING PÅ botea.se
Välj:
Fö­re­ning­­sar­rang­e­mang
An­non­ser: Sälj, Köp mm
AN­NONS­REG­LER
DESSA REGLER GÄLLER TILLS VIDARE

REGLER & VILLKOR FÖR
ANNONSER OM FÖRENINGS-ARRANGEMANG:

 

Som tidigare kan föreningar och andra organisationer i eller med anknytning till Boteå annonsera om sina
arrangemang i eller med anknytning till Boteå.
Alla andra annonser under denna kategori rensas bort!

 

Bara ett arrangemang ska annonseras i varje annons.
(Annonsen kommer högre upp på sidan ju aktuellare den är. Se nedan)
Utrymmet är begränsat - långa program över flera dagar delas lämpligen upp i en annons per dag.
Hela programmet kan publiceras på föreningens informationssida under fliken "Föreningar".

 

Annonsen ska bara beskriva arrangemanget och ev innehålla kontaktuppgifter för detta.
Generella kontaktuppgifter och annat publiceras lämpligast på en sida under fliken "Föreningar".
Ni får skriva ut en e-postadress om det är nödvändigt men tänk på att det kan öppna upp för skräppost.

 

Om det kostar pengar att delta i arrangemanget eller om det bara är öppet för vissa ska det framgå.
Annonsen får sättas ut max sex (6) månader i förväg.

 

Föreningen får hänvisa till sin Föreningssida på botea.se (t ex så här: "Se hela terminens
program på vår sida under FÖRENINGAR") men inte till andra hemsidor.

 

En giltig e-postadress som annonsören nås på måste uppges.
Den publiceras inte men vi måste ha den om vi behöver komma i kontakt med annonsören.

 

Det finns TRE NYHETER:
1. Ju närmare arrangemanget är i tiden, desto högre "klättrar" annonsen på sidan.
2. Den dag arrangemanget går av stapeln blir rubriken röd och annonsen finns högst upp på sidan (ev bland andra rödmarkerade arrangemang).
3. Om arrangemanget är öppet under flera dagar (t ex en marknad) kan ni ange arrangemangets första dag förutom, som vanligt, annonsens sista dag.
Då kommer annonsen att finnas högst upp på sidan med röd rubrik under alla dagarna (ev bland andra rödmarkerade arrangemang).

 

För övrigt gäller nedanstående regler i tillämpliga delar.

 

Förening utan egen sida under fliken "FÖRENINGAR" bör snarast ansöka om en!

 REGLER & VILLKOR FÖR
ANDRA ANNONSER ÄN FÖRENINGS-ARRANGEMANG:

(Säljes, Köpes, Bytes, Skänkes, Övrigt)

Boteåparlamentet förbehåller sig rätten att ändra dessa regler när som helst
och samtidigt ta bort annonser som bryter mot den nya versionen av reglerna,
utan motivering eller meddelande till berörd annonsör.

 

Detta är en försöksverksamhet som kan avbrytas när som helst och av vilken orsak som helst.
Det betyder att ju färre som missbrukar Anslagstavlan o/e bryter mot nedanstående regler, desto längre fortsätter vi.
(Vid uppenbart misstag, t ex, kontaktar vi givetvis annonsören med förslag till ändringar.)

 

Tanken bakom försöket är att Boteåbygdens invånare och företag ska ha en enkel, snabb och lokal
annonsmarknad för tidsbegränsade småannonser av engångskaraktär.
Den är alltså inte till för att ge gratis utrymme för fasta annonser.

 

*** För att få annonsera måste minst ett av följande villkor vara uppfyllt:


A: Den som annonserar (privatperson/företag/förening/etc) måste bo/höra hemma i en av byarna, och ange vilken, som finns i Boteåbygdens  lista över bynamn i Boteå.
B: Det som annonseras (varan/tjänsten/etc) måste finnas att tillgå i en av byarna, och vilken ska anges, som finns i Boteåbygdens  lista över bynamn i Boteå.
C: Du bor inte i Boteåbygden men det framgår klart och tydligt av annonsen att du söker något i Boteåbygden.

 

*** För att annonsen ska godkännas måste alla tillämpliga regler & villkor av nedanstående vara uppfyllda:


Annonsera under lämplig kategori: Säljes, Köpes, Bytes, Skänkes eller Övrigt.
Du får inte annonsera dubbelt (t ex nästan samma text i olika kategorier) - då tar vi bort alla annonserna.

 

Rubriken ska visa vilken vara/tjänst/etc annonsen handlar om och inget annat ("se hit" eller "jättebillig...", t ex, är alltså inte tillåtet).

 

Annonstexten ska beskriva varan/tjänsten/etc och inget annat ("se min hemsida", t ex, är alltså inte tillåtet).
Du får ladda upp en bild för att illustrera din annons men den måste vara relevant och knyta an till din annons.
Du får inte uppge någon adress - varken hemsida eller fysisk (byn du bor i/där det utannonserade finns el. söks står vid ditt namn).
Du får skriva ut en e-postadress men tänk på att det kan öppna upp för skräppost.
Du får ange telefonnummer.
Du får inte göra annan reklam i annonsen, för dig eller något företag, inte ens som tillägg i annonsen (en företagsslogan, t ex, är alltså inte tillåten även om det är ett företag som annonserar).

 

Djur får inte skänkas bort.
Hundar/hästar måste vara registrerade hos Jordbruksverket.
Gäller annonsen oregistrerade valpar/föl måste mamman vara registrerad.
Att hundar/hästar är registrerade måste skrivas ut i annonsen.

 

Du får bara annonsera om lagliga varor/tjänster/etc (privatkopior av CD/DVD, t ex, är alltså inte tillåtet).

 

Priset på annonserad vara/tjänst/etc bör skrivas ut i annonsen.
Gäller annonsen t ex en loppis el dyl eller en grupp varor (t ex "alla mattor", "allt i butiken" etc) kan ett prisexempel eller ett "Från"-pris anges.

 

Annonsen ska vara av engångskaraktär och vara tidsbegränsad ("ständigt låga priser på...", t ex, är alltså inte tillåtet).

 

Annonserar du ut en tjänst måste du ha F-skattebevis och skriva det i annonsen.
Undantag kan medges för skolungdom som söker jobb under lov (t ex sommarjobb).

 

Annonser med personligt, politiskt eller religiöst budskap (åsikter eller propaganda för eller emot något, t ex) är inte tillåtna.
Annonser med stötande innehåll är självklart inte tillåtna.

 

Både för- och efternamn (el. företagsnamnet) måste skrivas ut (signatur eller alias, t ex, godkänns inte).

 

En giltig e-postadress som annonsören nås på måste uppges.
Den publiceras inte men vi måste ha den om vi behöver komma i kontakt med annonsören.
Vid uppenbart misstag, t ex, kontaktar vi annonsören med förslag till ändringar.

 

Du måste skriva annonsen helt på svenska.

 

Exemplen ovan är bara exempel och innebär INGEN begränsning för Boteåparlamentet vid tillämpning av reglerna.

 

OBSERVERA:
Alla annonser granskas! Även om det sker efter publiceringen.
Det är Boteåparlamentet och ingen annan som, från fall till fall, avgör vad som är:
- tillåtet att annonsera
- "dubbel annonsering"
- "reklam"
- "av engångskaraktär"
- "personligt, politiskt eller religiöst budskap"
- "stötande innehåll"
eller inte.

 

Boteåparlamentet förbehåller sig rätten att ta bort vilken annons som helst när som helst utan motivering eller
meddelande till berörd annonsör. (Vid uppenbart misstag, t ex, kontaktar vi givetvis annonsören med förslag till ändringar.)

 

Detta är en försöksverksamhet som kan avbrytas när som helst och av vilken orsak som helst.
Det betyder att ju färre som missbrukar Anslagstavlan o/e bryter mot ovanstående regler, desto längre fortsätter vi.

 


En godkänd annons tas inte bort förrän efter det datum annonsören uppger (max en månad).
Tänk på det när datumet bestäms: Det kan komma svar ända fram tills annonsen försvinner.

 

Boteåparlamentet garanterar inte att tjänsten alltid fungerar som avsett eller önskat.
Eventuella tekniska fel meddelas till Webbredaktionen via Kontakt-länken ovan, tack.

 

Den enskilde annonsören bär hela ansvaret för annonsens innehåll liksom för den annonserade varan/tjänsten/etc.
Boteåparlamentet ansvarar inte i något läge för annonsernas innehåll eller de utannonserade varorna/tjänsterna/etc.
Annonser som inte följer reglerna plockas bort så fort vi upptäcker dem men eftersom vi kan missa får du gärna anmäla
sådana annonser till Webbredaktionen via Kontakt-länken ovan. Uppge annonsens ID-nummer och anledningen till att den bör tas bort. Tack!

 
 
Till sidans topp
53/1418  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLFöreningsar
Aktuellt Jus pilAnnonser: Sä
Anslagstavla pilANNONSREGLER
Biblioteket pil
Botebladet
Boteålänka pil
Byavakten pil
Om webbplats pil
Projekt Hund pil