img
Bo­teå­byg­den:
BYAR & BYGG­NA­DER (bl.a.) I BYGDEN
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Boteå består av fler än 30 byar och överallt runt bygden finns intressanta byggnader.
I den här avdelningen samlar vi artiklar om dem i nutid, med lite tillbakablickar.
Du kan läsa mer om Boteå förr i tiden under fliken "Kulturlagret".

Bettans kon­fe­rens: En byggnad i Stöndar med anor
Välj artikel:
In­nehåll
Bettans kon­fe­rens
Boteås bynamn
Gålsjö bruk
Holms lantbruk
Klock­­hu­set i Skadom
Kom­mun­sam­mans­lag­ning­ar­na
Para hem­bygdsgård
Res­tau­re­ring­en av Björkån
Sånga kyrka
Av: Kerstin Sjögenbo  
Från lanthushållsskola till asylboende.

 
img
Foto: Viktor Lundgren (Läns­mu­seet Väs­ter­norr­land)
Hårt jordbruksarbete på lanthushållsskolan...

Den historiska gården i Stöndar omfattade från början 25 hektar åker och 400 hektar skogsmark.
Vid sekelskiftet 1700-1800 uppfördes en ståtlig mangårdsbyggnad i tre våningar som var avsedd som bostad för Johan Nordenfalk, svärson till ägarinnan av Holm säteri.
År 1900 såldes herrgården till Boteå kommun och kom att användas som ålderdomshem till dess att ett nytt äldreboende byggts. I början på 30-talet kom fastigheten i Hushållningssällskapets ägo och renoverades.
En eldsvåda bröt ut 1935. Huvudbyggnaden brann ner och allt arbete gick till spillo. 1937 kunde en högtidlig nyinvigning äga rum med landshövdingen som invigningstalare. Nu togs Stöndar i bruk som lanthushållsskola.

 

Interiört kom man in i en vacker och rymlig hall. Här låg ett stort ljust kök utrustat med den tidens alla finesser. Intill låg en stor matsal. På övervåningarna låg elevrummen och bostäderna för lärarna. Det fanns också flera hallar och vardagsrum.

 

1952 besökte konung Gustaf VI Adolf skolan under sin Eriksgata i länet.

 

1960 utbröt en ny brand och översta våningen blev mest skadad. Övriga huset drabbades av vattenskador. Branden hade anlagts av en elev. Året därpå råkade skolan ut för ytterligare en brand och man beslutade att bygga en ny skolbyggnad.
1964 togs den nya byggnaden i bruk. Det nya, och nuvarande, huset döptes av eleverna till Vita huset och är i två plan. På bottenvåningen finns lektionssal, matsal, dagrum och ett stort kök. Samma år stod tre nya elevhem färdiga och en ny vävstuga. Undervisningen fortgick år från år men med åren spelade lanthushållsskolan en allt mindre roll. Den lades ner 1982.


 
img
Foto: Viktor Lundgren (Läns­mu­seet Väs­ter­norr­land)
...liksom mjölkning morgon och kväll.

 

Därefter har Stöndar drivits i privat regi. Ny ägare till fastigheten blev Metallarbetareförbundet som bedrev kursgård här. Med Bettans Konferenscenter gjorde en ny tid sitt intåg.

 

I dag har den gamla herrgårdsbyggnaden fått en ny funktion. Här har startats ett asylboende. Vi har välkomnat 150 personer från bl.a. Assyrien och Eritrea till Boteå.

 

Hur var det att utbildas på lanthushållsskolan?
Arbetsdagen började klockan 5 på morgonen för ladugårdsskötarna. De utfodrade djuren, utgödslade och ryktade. Klockan 05.45 fick man välling och klockan 6 började mjölkningen. Mjölkningen var klar 07.15 och då skulle mjölken till mejeriet, separeras, kärlen diskas och djuren utfodras igen.
Efter en ny ryktning var klockan 9 och eleverna fick strömming och potatis. Mellan klockan 10 och 12 pågick undervisning i räkning med flera ämnen. Även praktiska arbeten med smör- och ostberedning pågick.
En dag i veckan storrengjordes ladugården och mejeriet. Klockan 12 serverades dagens första kaffe som följdes av middagsmjölkning. Kvällsmjölkningen började klockan 18. Vid 20-tiden på kvällen serverades gröt efter 15-16 timmars ansträngande arbete.

 

Källa: Yngve Näslund


 
 
Till sidans topp
67/1576  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
Anläggnings pilInnehåll
BotekryssetBettans konfe
Boteå i BilBoteås bynam
BOTEÅ: SpelGålsjö bruk
Boteåbor pilHolms lantbru
BoteåbroschKlockhuset i 
Byar & Byggn pilKommunsammans
Vägbeskrivn pilPara hembygds
Övrigt i oc pilRestaureringe
Sånga kyrka
BOTEWEBBEN