img
Bo­teå­byg­den:
ÖVRIGT I OCH RUNT VÅR BYGD
logo
Foto: E Hoppe
I den här avdelningen samlar vi artiklar om saker och företeelser i och runt Boteå,
som inte riktigt hör hemma någon annanstans på botea.se.

Vandra i Boteås vackra om­giv­ning­ar
Välj artikel:
In­nehåll
Nos­tal­git­ripp med Undroms IF
Stor­tannsjön
Vand­ring­s­le­der
Vård­ka­sen på Multrå­ber­get
Av: Kerstin Sjögenbo  

 
img
Foto: Kerstin Sjö­gen­bo

Historiskt sett har Boteborna vandrat på olika stigar kring Prästberget (Boteåsen) för att besöka kyrkan. Delar och fragment av Botestigarna har funnits kvar. Nu har stigarna röjts och stamkvistats, märkts och skyltats. De har blivit tillgängliga igen.

 

Där lederna går längs stigar är de utmärkta med gula prickar. Längs vägarna finns skyltar och pilar i de fall det kan finnas tveksamheter om vägval.

 

PILGRIMSLEDEN:

En av sträckorna utgör Pilgrimsleden, en 10,5 kilometer lättgången led mellan Boteå kyrka och Gålsjö bruks lilla kyrkogård, via Prästberget och Stöndar. Stigen över Boteåsen går huvudsakligen genom ljus och öppen barrskog.

 

Varje år på våren anordnas här en pilgrimsvandring.

 

ÅDALSLEDEN I & II:

Ådalsleden I börjar vid Kullberg norr om Junsele och är hittills klar fram till Sollefteå, en sträcka på 9,5 mil.

 

Pilgrimsleden utgör en del av Ådalsleden II. Via Gålsjö bruk fortsätter Ådalsleden upp till brandtornet på Undromshöjden. Den sammanfaller med skoterleden som har samma sträckning. Här vandrar man mestadels genom ett öppet skogslandskap med ömsom ljus tallskog och mörk granskog. Så här långt är det i huvudsak en lätt vandring. Efter fäboden Undromsbodarna börjar stigningen till Undromshöjden vilket ger en annan karaktär åt vandringen. Här möts man stundtals av gammal granskog som påminner om John Bauermålningar. Framme vid Undromshöjdens högsta punkt är höjden 431 meter över havet. Väl däruppe är utsikten hänförande och vid klart väder kan man se Bottenhavet. Sträckan Gålsjö bruk - Undromshöjden är cirka 1,5 mil lång.

 

VILDMARKSLEDEN:

Ungefär 8 km senare, vid Kyrkviken vid Gålsjön (ett annat Gålsjö än det vid Gålsjö bruk), ansluter Ådalsleden till den s.k. Vildmarksleden från Ullånger. Vildmarksleden är fyra mil lång och en liten övernattningsstuga finns halvvägs vid Gålsjön.

 

HÖGA KUSTENLEDEN och

VÄRLDSARVSLEDEN:

Från Ullånger kan man följa Höga kustenleden till Nordingrå, en sträcka på 15 kilometer. I byn Mädan ansluter den till den nya Världsarvsleden, ett tio mil långt ledsystem i Nordingrå.

 


Kjell Bäckvall har på uppdrag av Mittsverige Turism utvecklat nya vandringsleder i länet och informerar om vandring. I Boteå samarbetar han med Anders Bodin, som med Undroms IF som huvudman, gjort en stor insats för att stigarna åter ska bli tillgängliga.

 

Skriften "Vandra" är en guide till bl.a. Ådalsleden som har getts ut av Mitt Sverige Turism i samarbete med Murberget - Länsmuseet Västernorrland.
Den finns att köpa på turistbyråerna.

________

 

PS:

Du kan ta en promenad längs Pilgrimsleden, mellan Gålsjö bruk och Boteå kyrka, i BOTEÅ: Spelet


 
 
Till sidans topp
65/1679  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
Anläggnings pilInnehåll
BotekryssetNostalgitripp
Boteå i BilStortannsjön
BOTEÅ: SpelVandringslede
Boteåbor pil
Boteåbrosch
Byar & Byggn pil
Vägbeskrivn pil
Övrigt i oc pil
BOTEWEBBEN