img
Bo­teå­byg­dens eget
BIB­LIO­TEK
logo
Foto: Rolf Ronestjärna
Öp­pet­ti­derTisdagar 14-19, i Boteå Sock­ens­tu­ga
Vt 2024 16/1 - 28/5
Å­terläm­ning av böcker kan ske när­helst det är öppet och när någon är där.
Stöd­med­lems­kapPer år: Vuxen 50 kr, Barn 25 kr, Familj
125 kr
Bo­teå­par­la­men­tet
Bg 5548-6377
Te­le­fonnr070-236 73 17 och 070-279 45 30

Års­berät­tel­se för 2022-2023
Nya böcker i Biblioteket:
Start­si­dan
Våren 2024
Hösten 2023
Årsberättelser:
Års­berät­tel­se för 2022-2023
(2023-11-03)  
Styrelsen för Bibliotekets Vänner ber att få lämna följande Årsberättelse.

Styrelsen har under tiden 1/7-22 – 30/6-23 haft 3 styrelsemöte, årsmöte, konstituerande möte samt några arbetsträffar. På grund av coronaläget har det även gått att deltaga via telefon. De fysiska mötena och träffarna har hållits i Boteå sockenstuga.

 

Under året har biblioteket haft öppet tisdagar mellan kl 14-19 och två personer har delat på passningen varje gång. Vi har haft stängt från midsommar och till mitten av augusti samt under julhelgerna. Allt arbete har skett ideellt. Det har även gått att låna när sockenstugan varit öppet för möten och andra aktiviteter.

 

Sista öppetdagen innan jul bjöd vi som vi brukar på glögg och pepparkakor.

 

Som vanligt har en del böcker inköpts under året. Vi har även fått en del gåvor. Utlåningstiden för nya böcker är bestämd till 4 veckor och för äldre böcker 6 månader. En del dubblettböcker har gallrats ut. Det finns numera även en liten del engelska böcker. Böckerna inköps hos Dahlbergs Bokhandel. Det blir inte dyrare och underlättar en hel del.

 

Två Författaraftnar har hållits under året. Den 4 maj berättade Gunilla Rudehill om sin bok Kulturmiljöer i Sollefteå kommun. Föreningen bjöd på kaffe och ett 25-tal personer deltog. Vi höll till i Sockenstugan. Den 4 augusti höll vi en Författarafton med Tove Alsterdal. Den här gången
hade vi hyrt Hembygdsgården i Para. Föreningen bjöd som vanligt på kaffe. Ett verkligt lyckat arrangemang med ca 60 deltagare. Sofie skickade in ettreportage till tidningen.

 

Alla öppettider, passningar och ideellt arbete har fungerat bra. Trots eller kanske på grund av pandemin har bokutlåningen ökat.

 

Styrelsen vill rikta ett STORT TACK till alla som under året på olika sätt bidraget

 

till bibliotekets överlevnad.

 

Pia Hedberg                               Ann-Britt Edfors                   Eeva-Liisa Victorsson

 

Ingrid Viking                             Elisabeth Sundberg

 
 
Till sidans topp
51/1903  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilVåren 2024
Anslagstavla pilHösten 2023
Biblioteket pilÅrsberättel
Botebladet
Boteålänka pil
Byavakten pil
Om webbplats pil
Projekt Hund pil