img
Bo­teå­byg­den:
VÄG­BESK­RIV­NING­AR TILL & RUNT I BO­TEÅ­BYG­DEN
logo
Bild: E Hoppe
Det är lätt att hitta till och i Boteå. Börja med att åka till Undrom.
Klicka på ett val till höger för att få en beskrivning.

Idé, text, kartor och foto: Erik Hoppe

Hitta till Undrom från SOL­LEF­TEÅ / Remsle
Kartor:
Sve­ri­ge­kar­tan
Bo­teå­kar­tan
Till Undrom från:
Hö­ga­kus­tenb­ron (E4)
Kramfors (äv. t. Klock­­hu­set i Skadom)
Sol­lef­teå
Örnskölds­vik (E4)
Från Undrom till:
Björksjön (både byn och badet)
Boteå kyrka
Gravfäl­tet
Gålsjö bruk
Klock­­hu­set i Skadom (äv. fr. Sol­lef­teå)
Rixdan
Skolan

Klicka här för en utskriftsvänlig version


Från Näsåkershållet fortsätter du rakt fram i rondellen...
 
img

Kommer du från centrum tar du höger i rondellen vid Remsle...
 
img

...Väg 335 mot Örnsköldsvik:
 
img

Efter ca 13,5 km kommer du till Para:
 
img

Och 1,5 km senare till Sånga:
 
img

Efter ytterligare 2,5 km kommer du till Björkåbruk:
 
img

Om du ska till Björksjön svänger du vänster här;
 
img

Kör uppför den lilla backen:
 
img

Efter c:a 6 km kommer du till sjön Björksjön...
 
img

...och Boteåbygdens kanske bästa badplats:
 
img

Sedan är det ungefär 3 km till byn Björksjön:
 
img

Folkets hus ligger c:a 1,5 km längre fram:
 
img

Men om du inte svänger mot Björksjön, kör du över en bro och efter den kommer avtagsvägen till Rixdan:
 
img

Sväng vänster om du ska dit. Och så här hittar du:
 
img

Efter ungefär 600 meter kommer du till en liten backe upp till vänster:
 
img

Och där uppe ligger Rixdan:
 
img

Bara 100 meter efter Björkåbruk och avtagsvägen mot Rixdan...
 
img

...ligger biblioteket och gravfältet till höger:
 
img

Svänger du av här är du redan framme vid Boteå Bibliotek:
 
img

Fortsätt längs vägen för att komma till gravfältet:
 
img

Bara ungefär 500 meter senare är du framme:
 
img

Men du som ska till Undrom fortsätter väg 335 ca 5,5 km till...
 
img

...och kommer till Grillom där du tar höger mot Lugnvik:
 
img

Efter ca 1200 meter kommer du till avtagsvägen mot Boteå kyrka:
 
img

Ska du till kyrkan svänger du vänster här:
 
img

Efter ca 400 meter är du framme vid Boteå kyrka:
 
img

Men till Undrom fortsätter du bara rakt fram lite drygt 3 km till:
 
img
 
 
Till sidans topp
16/1621  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
Anläggnings pilSverigekarta
BotekryssetBoteåkartan
Boteå i BilHögakustenbr
BOTEÅ: SpelKramfors (äv
Boteåbor pilSollefteå
BoteåbroschÖrnsköldsvi
Byar & Byggn pilBjörksjön (
Vägbeskrivn pilBoteå kyrka
Övrigt i oc pilGravfältet
Gålsjö bruk
Klockhuset i 
Rixdan
Skolan
BOTEWEBBEN