Gå på äventyr i Boteå:  Lite hjälp på vägen
Med hjälp av texten (uppe t.v.) orienterar du
dig och kan få viktig information om spelet.
Det kan också finnas intressant information om
platsen, ev. med länk till artikel på Botewebben.
Det kan finnas saker på platsen (mycket svåra att
se ibland
) som du kan ta och bära med dig.
För muspekaren över fotot för att läsa vad det är
och få en förstoring. Klicka på saken för att ta den.
Fotot från platsen är alltid detsamma oavsett
vilken riktning du kommer från. Med hjälp av
texten (se ovan) får du rätt orientering,
som t ex "Du kommer nedifrån höger i bild..."
Saker du tar på platsen bär du på.
Du kan bära högst 9 saker samtidigt.
Ev. funktion gäller bara när du bär på saken.
Vissa saker kan konsumeras: Håll ner SKIFT-
tangenten och klicka samtidigt på saken.
Den röda kompasspilen pekar någorlunda
mot norr (när den finns) i förhållande till fotot.
De gröna riktningspilarna pekar ungefär
i vägarnas riktning enligt fotot.
Saker du bär på kan du lämna på platsen.
Klicka på saken så hamnar den i spalten längst
t.h. i fotot. Saken finns kvar nästa gång du
kommer dit (undantag finns).
Klicka på saken för att bära på den igen.
För muspekaren över en grön riktningspil
för att se ditåt och få veta vart vägen tar vägen.
Klicka på pilen för att komma till nästa plats i
den riktningen: Väderstrecket finns i vägtexten.
Klockan (nere t.v. i fotot) visar "Bote-tid". Vissa
platser styrs av tiden och det är denna klockas tid
som gäller. Du startar en söndag kl 12:00.
Du kan ställa fram tiden m.  men inte tillbaka.
Kartans hårkors visar alltid var du är och
kartan är alltid i samma riktning (upp = norr).
Jämför med de väderstreck som anges och den
röda kompasspilen för komplett info.Lite goda råd, kanske?
Avbryt äventyret med knappen nere t.h.
i fotot. Allt sparas i 31 dygn så du kan fortsätta
exakt där du avbröt. Därefter måste du börja om.

Klicka i så fall på den här länken...
 Allt material på botea.se Copyright © 2011 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare
"Boteå: Spelet" ses bäst med webbläsaren i helskärm-läge.      Bakgrundsfoto: E Hoppe