img
Artiklar och kom­men­ta­rer runt
KALKNÄS SKOLA
logo
Foto: E Hoppe
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Fram­tidsmö­te för Kalknäs skola
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Av: Rolf Ronestjärna  (2013-01-01)  
Arbetet med att öka elevantalet på skolan fortgår och kräver ett gemensamt engagemang.

 
img
Foto: R Ro­nestjär­na
Ett tjugotal Boteåbor fanns på plats i matsalen på Kalknäs skola för att dryfta framtidsfrågor.

Du kan läsa och skriva kommentarer direkt efter artikeln.

 

Denna artikel publiceras 12/9 2012 i samarbete med Botebladet för att ge läsare möjlighet att kommentera och debattera.

 

Kalknäs skola är, tillsammans med Handlar'n och Vallänge särskilt boende, den viktigaste komponenten när det gäller Boteås framtid och utveckling. Detta är något som bygdens invånare är mycket väl medvetna om och som man därför försvarar med näbbar och klor.

 

Utan skola och livsmedelsbutik mister nämligen Boteå sina möjligheter att kunna locka människor att flytta till bygden. Därför är det av största vikt att man inte slår sig till ro utan istället alltid ligger i framkant, så att man inte åter överraskas av ett plötsligt hot om en eventuell nedläggning.

 

Onsdagen den 29:e augusti hölls därför ett möte, på Kalknäs skola och anordnat av Boteåparlamentet, om skolans situation och framtid. Kristina Strand, från Parlamentet, hälsade inledningsvis välkommen och nämnde om bakgrunden och tanken med mötet. Hon lämnade därefter över till Lena Björck, skolans rektor, som lovordade initiativet med det anordnade framtidsmötet. Hon redogjorde därefter för elevprognosen för de närmaste åren.

 

Nästa läsår beräknas elevantalet att minska med fyra elever. Året därpå förblir antalet oförändrat, för att året därefter minska med ytterligare en. "Det råder därför inget omedelbart hot mot skolan just nu, men man kan ju aldrig vara säker", konstaterade hon. Hon betonade även vikten av att man är positiv och stolt över sin skola och att man hör av sig till skolan om det är något som man inte är nöjd med. "Vi är allesammans ambassadörer för bygden och skolan!", förklarade hon och berättade vidare att skolans elever ligger mycket bra till kunskapsmässigt utifrån de nationella proven.

 

På Parlamentets önskan fanns Lennart Johansson (läs gärna hans artikel i förra numret av Botebladet) på plats för att berätta och påminna om det framgångsrika arbete som låg till grund för att skolan räddades från nedläggning för fem år sedan. Kommunens prognos för höstterminen 2012 sade då att det endast skulle finnas 37 elever i åldersgrupperna F-6 på skolan. På vårterminen 2012 fanns det dock 55 elever på skolan! "Många har flyttat in och få har flyttat ut. Bra skola och affär gör bygden attraktiv. Och det betyder mycket att det finns en positiv anda i bygden och att många engagerar sig tillsammans. Arbetet behöver dock gå vidare", reflekterade han och inbjöd samtidigt fler att vara med i arbetet för att vidareutveckla bygden.

 

Pia Hedberg, ordförande i Parlamentet, gavs även tillfälle att berätta om läget för Vallänge och avslutningsvis bjöd skolan på fika och livliga samtal om skolan och om Vallänge ägde rum kring borden. En hel del dröjde sig efteråt kvar och samtalade vidare.

 

Det var en livlig debatt på mötet om skolan.
Fortsätt gärna debatten här på Botewebben, i anslutning till artikeln.
Självklart hoppas vi att kommunens politiker och tjänstemän, som är inblandade i skolans framtid, vill delta...

 
Ingen kommentar   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
24/111  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecStartsidan
Inbrottet ho
Kalknäs sko pil
Leaderprojek pil
Mackenprojek pil
Mötesprotok pil
Om Parlament pil
Vallänges f pil
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN