Att aktivera Artikeldelen innebär att alla föreningens behöriga godkänner våra självklara regler:
Betr. länk till egen hemsida eller motsvarande:
Har föreningen en länk på vår sida för föreningslänkar anges det automatiskt och med länk vid föreningsuppgifterna. (Se t.ex. vår Exempelsida: Blötmyrans Bofasta)
Hänvisa gärna till länksidan för föreningar vid behov men inte gärna direkt till er hemsida.
Har föreningen ingen länk på länksidan, rekommenderar vi en kontakt med Webbredaktionen.

Om villkoren inte uppfylls, riskerar föreningen att Artikeldelen töms, deaktiveras och låses.