img
Bo­teå­byg­den:
ANLÄGG­NING­S­BOEN­DET I STÖNDAR
logo
Foto: R. Ronestjärna
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Mig­ra­tions­ver­ket inbjöd till in­fomö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
Grill­fest 8/6
Stu­die­besök till Resele
In­for­ma­tionsmö­te
Av: Rolf Ronestjärna  
Mötet, som aviserade de asylsökandes ankomst, lockade ett 90-tal bybor.

 
img
Foto: R. Ro­nestjär­na

Redan för ett år sedan aviserade Botebladet att Migrationsverket hade tankar på att placera asylsökande i Boteå. I det skedet nämnde man att eventuella lediga lägenheter på Vallänge och på f d pensionärshemmet i Undrom var tänkbara boenden.

En beredskap har m a o funnits i bygden, men den har givetvis sjunkit alltmer ju längre tiden har lidit. Därför var det kanske närmast en chock när bygden plötsligt nåddes av beskedet att 100-talet asylsökande var på ingående till f d Bettans Konferenscenter och att bygden därav var inbjuden till ett informationsmöte i Sunnersta Folkets Hus med bara ett par dagars varsel. Trots detta fylldes lokalen, på kvällen torsdagen den 15:e maj, närapå till bristningsgränsen.

 

Tre representanter från Migrationsverkets enhet i Kramfors, tillsammans med tre personer ur den nya personalen på tidigare Bettans Konferenscenter, fanns på plats.
Inledningsvis visades ett bildspel som bl a berättade om handläggning, bevekelsegrunder och procedurer när det gäller människor som söker asyl i Sverige. Därefter gavs det tillfälle till frågestund och flera tog vara på möjligheten att dryfta sina funderingar.
Migrationsverkets representanter ursäktade sig med att säga att även de själva hade blivit tagna på sängen över det plötsliga beskedet om att en grupp asylsökande, nyligen anlända till Sverige, skulle anlända till Boteå redan nästkommande vecka, för att inkvarteras i Stöndar.

 

Några av de församlade uttryckte en oro över att de nya ägarna inte skulle vara tillräckligt seriösa för att ta emot en sådan stor mängd asylsökande, som det har aviserats om att det ska komma. Men dessa fick det lugnande beskedet att Migrationsverket alltid gör noggranna prövningar innan man bestämmer sig för att samarbeta med en aktör och att det likaså är viktigt att man ger de nya ägarna en rättvis chans att bevisa sin kompetens och seriositet innan man dömer ut dem. Nuvarande avtal, som vid behov kan förlängas, gäller till en början sex månader.

Flera av frågorna, som gällde själva anläggningen, förblev obesvarade, eftersom de nya ägarna inte fanns på plats för att besvara dessa. Personalrepresentanterna kunde dock berätta att man har jobbat för högtryck för att hinna ställa i ordning anläggningen.

 

Efter ett tag bytte samtalet fokus och det kom mer att handla om de asylsökande och vad bygden kan göra för att underlätta deras vistelse här. Även rektorn på Kalknäs skola fanns på plats och ett leende spred sig sakta över hennes läppar när asylbarnens skolfråga fördes på tal. Detta torde givetvis bli ett intressant "problem" att lösa, men på andra platser i kommunen lär det dock ha löst sig förvånansvärt bra. Målsättningen har alltid varit att frågan, när det gäller varje enskilt barns skolgång, ska vara löst inom högst en månad.
Någon undrade om det fanns något behov av t ex kläder, skor och leksaker och fick som svar att man tacksamt tar emot alla former av bidrag och att det går bra att komma till Stöndar med det som man vill skänka (se ny information nedan!). Maria Norgren placerade sig vid utgången för att ta namnet på de personer som kunde tänkas att engagera sig för de nyanlända.

 

Det bestämdes att man, så snart som möjligt och i Boteåparlamentets regi, skulle inbjuda till ett ytterligare möte, för att kunna samtala vidare och för att kunna göra upp en handlingsplan.

 

Platschefen Dzemila Manovovic har senare meddelat att man först ska kontakta henne på tel 0765-83 77 37 och bestämma en tid för besök och för överlämnande av saker till de asylsökande.

 

Fortlöpande information kommer att läggas ut på Boteås hemsida på www.botea.se

 
 
Till sidans topp
4/1478  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
Anläggnings pilStartsidan
BotekryssetGrillfest 8/6
Boteå i BilStudiebesök 
BOTEÅ: SpelInformationsm
Boteåbor pil
Boteåbrosch
Byar & Byggn pil
Vägbeskrivn pil
Övrigt i oc pil
BOTEWEBBEN